Scroll to navigation

guestfs-release-notes-1.42(1) Virtualization Support guestfs-release-notes-1.42(1)

НАЗВА

guestfs-release-notes - нотатки щодо випусків libguestfs

НОТАТКИ ЩОДО ВИПУСКУ LIBGUESTFS 1.42

Будь ласка, зауважте, що virt-v2v, virt-p2v та інструменти аналізу завантаження було пересунуто поза межі пакунка і сховища libguestfs до окремих проєктів. Див.:

У цих проєктів тепер окремий цикл випуску. Нотатки щодо їхніх випусків також оприлюднюються окремо.

Нові можливості

Додано підтримку мови Vala (Corentin Noël).

Додано підтримку мови Rust (Hiroyuki Katsura, фінансова підтримка від Google Summer of Code).

Відтворювальне збирання (Chris Lamb).

Диски у форматі Advanced Format (де використовуються сектори у 4 кБ) у новій версії можуть оброблятися libguestfs. Скористайтеся новим необов'язковим параметром "blocksize" "guestfs_add_drive_opts". Додано параметр --blocksize для декількох інструментів (Nikolay Ivanets).

У новій версії передбачено підтримку Windows CompactOS (стискання файлів у NTFS).

Нові можливості у наявних інструментах

Розширене виведення для обробки комп'ютером у різних засобах віртуалізації у новій версії підтримує виведення даних у форматі JSON і запис журналів до нумерованого файлового дескриптора (Pino Toscano).

Інструмент virt-filesystems у новій версії точніше повідомляє загальний розмір файлової системи у випадку, коли, наприклад, файлова система не займає увесь пристрій, на якому її розташовано (Pino Toscano).

Прив’язки до мов програмування

Потрібен Python ≥ 2.7.

Розширено тестування прив'язок до Python (Hiroyuki Katsura).

Прив'язки Python нової версії мають працювати із Python ≥ 3.8.

Декілька виправлень для уникнення аварійних завершень роботи у прив'язках до Python (Sam Eiderman).

Прив'язки до OCaml зібрано із "-DCAML_NAME_SPACE" для забезпечення виключення символів із простору назв non-caml_ (Pino Toscano).

Прив'язки до OCaml нової версії мають працювати з OCaml 4.09 і 4.10.

У Erlang визнано застарілою стару бібліотеку "erl_interface", якою ми користувалися для прив'язок до Erlang. Бібліотеку буде вилучено у OTP 22, що остаточно зруйнує підтримку Erlang, якщо хтось не зголоситься оновити прив'язки до Erlang у libguestfs.

Виправлено сумісність із новішою cgo для прив'язок до Go (Tomáš Golembiovský).

Посилено ідіоматичність обробки помилок програмного інтерфейсу Go (Csaba Henk).

Оновлено документацію щодо того, як обробляти булеві параметри у прив'язках до Ruby (Csaba Henk).

Перевірка

Нова версія libguestfs здатна видобувати піктограми для гостьових систем Gentoo, нових систем SUSE і OpenMandriva. Удосконалено видобування піктограм RHEL. (Pino Toscano).

Інспектування повертає ідентифікатори osinfo нових версій Windows і дистрибутивів Linux із неперервним процесом розробки (Pino Toscano).

Реалізовано виявлення OpenMandriva (Bernhard Rosenkränzer).

Удосконалено виявлення Arch Linux (Pino Toscano).

Архітектури і платформи

Нову версію libguestfs можна зібрати на OpenMandriva (Bernhard Rosenkränzer).

Виправлення для вмикання підтримки мережі в Ubuntu (Ioanna Alifieraki).

Інше

Використання застарілих програмних інтерфейсів libguestfs у новій версії типово спричинятиме попередження від компілятора. Раніше ж такі попередження слід було додатково вмикати. Щоб вимкнути попередження, скористайтеся параметром "-DGUESTFS_NO_WARN_DEPRECATED=1". Новою можливістю є повне вимикання застарілих інтерфейсів за допомогою параметра "-DGUESTFS_NO_DEPRECATED=1" (Pino Toscano).

Виправлено назву основної системи у шаблонах virt-builder (Pino Toscano).

Один великий файл нотаток щодо випуску було поділено на декілька документів, які упорядковано за версіями.

Роботу параметра "--key" для деяких інструментів було поламано, особливо якщо ви намагалися скористатися параметром для передавання декількох ключів. Цю помилку виправлено і додано тестування регресій.

Для виключень Augeas, які траплялися у фоновій службі (наприклад, під час інспектування) у новій версії передбачено докладні повідомлення про помилки (Pino Toscano).

Безпека

У цьому випуску вад захисту не виявлено.

API

Нові програмні інтерфейси

"luks_uuid" повертає UUID пристрою LUKS (Pino Toscano).

Інші зміни у програмному інтерфейсі

Реалізовано обробку нового виведення команди "btrfs scrub". Видимих змін на рівні програмного інтерфейсу немає.

Додано новий необов'язкових параметр "blocksize" до "guestfs_add_drive_opts" для підтримки дисків у Advanced Format (Nikolay Ivanets).

Зміни у збиранні

Мінімальною версією Augeas є 1.2.0 (Pino Toscano).

Підкаталог "common/" тепер є підмодулем git, який є спільним із проєктом virt-v2v.

Потрібен Supermin ≥ 5.1.18.

Було виявлено декілька вад у libvirt 5.10.0 і 6.0, які впливали на роботу libguestfs. Наполегливо рекомендуємо скористатися libvirt 6.1, де ці вади було виправлено (версії libvirt < 5.10.0 також працюють як слід).

Вилучено багато модулів gnulib, якими ми не користувалися або користувалися лише у декількох місцях (Pino Toscano).

Декілька виправлень для збирання за умови builddir != sourcedir (Pino Toscano).

У новому підкаталозі "bundled/" міститься пакет бібліотеки, якою ми користуємося, "ocaml-augeas" (Pino Toscano).

Виправлено вади сумісності при збиранні за допомогою GCC 10.

Внутрішня частина роботи програми

При компонуванні програм на OCaml передбачено врахування типових правил automake та прапорця "V=1" (Pino Toscano).

Повторно реалізовано програмний інтерфейс "guestfs_device_index" у коді бібліотеки замість фонової служби. Ця зміна не має призвести до якихось видимих для розробника наслідків.

Починаючи з версії 5.6 Linux нумерує пристрої "/dev/sdX" у паралельному режимі. До libguestfs було внесено зміни для прив'язки назв пристрої у програмному інтерфейсі до назв пристроїв у базовій системі і наступної зворотної прив'язки повернутих назв з базової системи. Сподіваємося, така прив'язка відбуватиметься прозоро, але вона може спричинити деякі діагностичні повідомлення, які вводять в оману, оскільки назви пристроїв у діагностичних повідомленнях не відповідатимуть назвам пристроїв, які передано крізь програмний інтерфейс. Крім того, базовій системі завжди передаватиметься параметр "root=UUID=..." (замість іменування пристрою, який містить кореневу файлову систему).

Ми сповідаємося перейти зі служби Zanata на Weblate для перекладу рядків. Докладніша документація: https://bugzilla.redhat.com/1787301

Виправлені вади

https://bugzilla.redhat.com/1773520
Помилка адресування у прив'язках до python guestfs_int_py_event_callback_wrapper
https://bugzilla.redhat.com/1746699
Неможливо імпортувати гостьову систему з експортованого домену до домену даних на rhv4.3 через помилку «Invalid parameter: 'DiskType=1'»
https://bugzilla.redhat.com/1733168
virt-v2v: використання scp -T у режимі -i vmx -it ssh
https://bugzilla.redhat.com/1723305
Вилучено дані щодо «export PATH=/шлях/до/nbdkit-1.1.x:$PATH» зі сторінки підручника virt-v2v-input-vmware
https://bugzilla.redhat.com/1705482
python 3.8 потребує використання варіанта -embed файла pkgconf, що спричиняє неможливість збирання прив'язок до Python libguestfs у Python 3.8
https://bugzilla.redhat.com/1703463
libguestfs не може інспектувати диски, де використовується стискання NTFS Windows 10 — помилка «unsupported reparse point»
https://bugzilla.redhat.com/1694268
[PATCH] Додавання підтримки OpenMandriva
https://bugzilla.redhat.com/1691659
virt-v2v має показувати повідомлення, якщо у гостьовій системі успішно встановлено qemu-guest-agent під час перетворення
https://bugzilla.redhat.com/1690574
virt-v2v не може імпортувати гостьову систему, оскільки не може знайти `file_architecture` для файла
https://bugzilla.redhat.com/1680361
[v2v][RHV][Scale] v2v Перенесення на RHV завершувалося помилкою щодо перевищення часу очікування при очікуванні завершення передавання даних
https://bugzilla.redhat.com/1661871
У прив'язках до python помилково використовується str для програмних інтерфейсів із RBufferOut/FBuffer на Python 3
https://bugzilla.redhat.com/1626503
Неможливо використовувати конфігурацію із статичною IP-адресою після перенесення віртуальної машини
https://bugzilla.redhat.com/1612653
Гостьова система не має дисків після перетворення rhv-upload, якщо домен даних призначення має подібну назву із іншим доменом даних у rhv4.2
https://bugzilla.redhat.com/1605242
Оновлено відомості щодо nbdkit для vddk на сторінці підручника щодо v2v
https://bugzilla.redhat.com/1584678
На W2K12r2 rhev-apt не запускається у неінтерактивному режимі, що спричиняє конкуренцію при запуску служби rhev-apt з командного рядка
https://bugzilla.redhat.com/1518539
Мережу Macvtap буде втрачено під час перетворення v2v
https://bugzilla.redhat.com/1351000
Виконання virt-customize --commands-from-file завершиться помилкою, якщо у файлі буде виявлено зайву прогалину

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs-examples(1), guestfs-faq(1), guestfs-performance(1), guestfs-recipes(1), guestfs-testing(1), guestfs(3), guestfish(1), http://libguestfs.org/

АВТОРИ

Ioanna Alifieraki

Sam Eiderman

Tomáš Golembiovský

Csaba Henk

Nikolay Ivanets

Richard W.M. Jones

Hiroyuki Katsura

Chris Lamb

Corentin Noël

Bernhard Rosenkränzer

Pino Toscano

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

  • The version of libguestfs.
  • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
  • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
  • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1