Scroll to navigation

guestfs-release-notes-1.4(1) Virtualization Support guestfs-release-notes-1.4(1)

НАЗВА

guestfs-release-notes - нотатки щодо випусків libguestfs

НОТАТКИ ЩОДО ВИПУСКУ LIBGUESTFS 1.4

Ці нотатки щодо випуску стосуються лише відмінностей від попереднього стабільного випуску (1.2.0). Докладний журнал змін є частиною журналу змін сховища git. Його також наведено у файлі ChangeLog, який є частиною архіву tar із кодом бібліотеки.

Нові можливості

- надає вам змогу вибрати приготований образ диска. Приклад: guestfish -N fs:ext4

- Додано підтримку запису у модулі guestmount (FUSE).

- virt-resize тепер може змінювати вміст розділів і логічних томів у гостьовій системі. Також поліпшено підтримку зменшення розмірів гостьових систем.

- Додано скрипт доповнення команд за Tab у bash для guestfish.

- Додано підтримку ZFS до virt-rescue.

- Новий інструмент «virt-make-fs» для створення файлових систем із даними.

- Уможливлено суфікси для будь-яких числових параметрів guestfish. Приклад: «1M».

- Реалізовано команду guestfish «man», яка відкриває сторінку підручника.

- У guestfish реалізовано синтаксис «heredoc» для вивантаження файлів:
upload -<<_end_ /foo
content
_end_

- Деякі команди guestfish тепер виводять дані у вісімковому або шістнадцятковому форматі, якщо це потрібно (RHBZ#583242).

- Уможливлено префікс-дефіс у командному рядку guestfish. Така ось команда ігноруватиме усі помилки від другої команди (RHBZ#578407):
guestfish -- команда1 : -команда2 : команда3

- Команда guestfish -h / help тепер повертає повідомлення про помилку, якщо відповідної команди не існує (RHBZ#597145).

- Реалізовано нову команду «supported» у guestfish, призначену для виведення списку необов'язкових груп команд, підтримку яких передбачено у фоновій службі або налаштуваннях.

- Уможливлено роботу virt-inspector і guestfish -i з файлами, назви яких містять пробіли (RHBZ#507810).

- Змінено протокол для використання адрес link-local для уникнення конфлікту з будь-якими адресами, які можуть використовуватися у основній системі (RHBZ#588763).

- libguestfs тепер встановлює правильні часові позначки та часовий пояс при змінах у файловій системі.

- Реалізовано упорядковування доменів за абеткою у virt-df.

- Уможливлено роботу команди mkfs-b для FAT і NTFS шляхом прив'язки параметра розміру блоку до розміру кластера (RHBZ#599464).

- Додано номер версій до модулів Perl (RHBZ#521674).

- Локалізація тепер працює для усіх інструментів libguestfs (RHBZ#559963).

- У інструментах тепер передбачено підтримку віртуальних машин «файлова система на образі» (RHBZ#590167).

- У virt-list-partitions реалізовано параметр «-t» для показу загального розміру дисків.

- До базової системи supermin включено додаткові лінзи Augeas (Matthew Booth).

 - Додано зворотні виклики error та close.
 - Додано явний метод close до програмного інтерфейсу Perl.
 - Декілька виправлень для забезпечення сумісності з RHEL 5.
 - Декілька виправлень для забезпечення сумісності з Debian/Ubuntu.
 - Декілька модифікацій з покращеннями у документації.

Безпека

- Усунено потенційну відмову в обслуговуванні у virt-inspector та virt-v2v, якщо спеціальним чином створений образ диска містить символьний пристрій на місці одного з файлів налаштувань, які бібліотека читає у /etc (RHBZ#582484).

Нові програмні інтерфейси

- aug-clear - чищення шляху Augeas - available-all-groups - повертає список усіх необов'язкових груп - base64-in - вивантаження закодованих у base64 даних до файла - base64-out - отримання файла і кодування у base64 - checksum-device - обчислення контрольних сум для даних на пристрої - checksums-out - обчислення контрольних сум для декількох файлів у каталозі - debug-upload - вивантаження файла до базової системи - fallocate64 - попереднє розміщення файла у гостьовій файловій системі - fill-pattern - заповнення файла повторами взірців байтів - get-umask - отримання поточної umask - lvresize-free - розширення логічного тому для заповнення вільного місця - ntfsresize - зміна розміру файлової системи NTFS - ntfsresize-size - зміна розмірів файлової системи NTFS (із розміром) - part-del - вилучення розділу - part-get-bootable - отримання прапорця завантажуваності розділу - part-get-mbr-id - отримання байта типу MBR розділу - part-set-mbr-id - встановлення байта типу MBR розділу - pvresize-size - зміна розмірів фізичного тому (з розміром) - pwrite - запис частини файла - resize2fs-size - зміна розмірів файлової системи ext2/3/4 (з розміром) - txz-in - розпаковування стисненого архіву tar до каталогу (RHBZ#580556) - txz-out - пакування каталогу до стисненого архіву tar (RHBZ#580556) - vfs-label - отримання мітки файлової системи - vfs-uuid - отримання UUID файлової системи - vgscan - повторне сканування фізичних томів LVM, груп томів та логічних томів - write - створення файла - zero-device - записування усього пристрою нулями

Внутрішня частина роботи програми

- Розширено можливості генератора для підтримки тестування додаткових можливостей. - Строгіші перевірки вхідних параметрів для багатьох викликів (RHBZ#501893 RHBZ#501894) - Розширено протокол для підтримки надсилання довільних 8-бітових буферів даних. - До випусків додано файл «BUGS». Там наведено резюме вад у базі даних системи стеження за вадами Red Hat. - До випусків додано файл «RELEASE-NOTES», який містить нотатки щодо випуску. - Уніфіковано збирання базової системи supermin до одного місця, у febootstrap 2.7. - Виправлено код протоколу для обробки випадку, коли обидва боки зв'язку одночасно надсилають повідомлення про скасовування.

Виправлені вади

 - 612178 guestfish: using -m option in conjunction with --listen option causes appliance to die
 - 610880 libguestfs should set broader read perms on tmpdir, so works in some situations when executed with umask 077
 - 604691 OCaml bindings are not thread safe
 - 603870 Updates to Spanish translation
 - 602592 [RFE] expose guestfs_close in perl bindings
 - 600977 virt-df -h --csv "Argument .. isn't numeric in printf"
 - 599464 mkfs-b does not support vfat/ntfs
 - 598807 add_cdrom does not work in RHEL 6
 - 598309 part-list and several other cmd failed on libguestfs on RHEL5
 - 597145 guestfish 'help' command should indicate error in exit status with an unknown command
 - 597135 guestfish write-file cmd does not check "size" parameter
 - 597118 A warning should be given in the help of mke2journal-L for the length of label
 - 597112 get-e2uuid should use blkid instead of "tune2fs -l" to get filesystem UUID
 - 596776 virt-inspector doesn't discover modprobe aliases on RHEL 3 guests
 - 596763 Updates to Spanish translation
 - 593292 Updates to Spanish translation
 - 592883 can not edit files on  images mounted with guestmount cmd
 - 592360 Updates to Spanish translation
 - 591250 virt-tar prints "tar_in: tar subcommand failed on directory" if the archive is compressed or not in the right format
 - 591155 virt-tar prints "tar_in: tar subcommand failed on directory" if a disk image is not writable
 - 591142 virt-inspector should give an error for unrecognized disk images
 - 590167 virt-inspector and other virt tools should be able to handle filesystem-on-image VMs
 - 589039 guestfish read-file cmd will cause daemon hang when read large files
 - 588851 guestfs_launch() returns -1, but guestfs_last_error() == NULL
 - 588763 libguestfs should use non-public or link-local addresses for appliance network
 - 588733 Updates to Spanish translation
 - 588651 guestfish 'strings-e' cmd does not give proper error message or hint
 - 587484 lvresize can't reduce size of a volumn
 - 585961 Updates to Spanish translation
 - 585223 ntfsresize should support shrinking filesystems
 - 585222 pvresize should support shrinking PVs
 - 585221 resize2fs should support shrinking filesystems
 - 584038 Updates to Spanish translation
 - 583554 [FEAT] mknod-mode command is needed to set mode explicitly
 - 583242 [RFE] guestfish should print outputs in a suitable base (eg. octal for modes)
 - 582993 guestfish eats words when tab completing case (in)sensitive paths
 - 582953 Misleading help information about lvcreate command
 - 582948 mknod command doesn't make block, character or FIFO devices
 - 582929 mknod doesn't check for invalid mode
 - 582901 guestfish chmod/umask commands do not check invalid mode value
 - 582899 guestfish:sparse is missed from command autocomplete list
 - 582891 [Feature Request] behavior and return value of guestfish umask cmd should be changed
 - 582548 [mknod] umask shouldn't take effect when mode is set explicitly
 - 582484 some guestfish sub commands can not handle special files properly
 - 582252 Updates to Spanish translation
 - 581501 Updates to Spanish translation
 - 580650 virt-inspector warns "No grub default specified at /usr/lib/perl5/Sys/Guestfs/Lib.pm at [...]"
 - 580556 request for libguestfs to support .txz tarballs
 - 580246 tar-in command hangs if uploading more than available space
 - 580016 aug-ls in guestfish does not take augeas variable as argument
 - 579664 guestfish doesn't report error when there is not enough space for image allocation
 - 579608 multiple commands in guestfish can not work for symbol links
 - 579155 libguestfs hangs if qemu doesn't start (in null vmchannel mode)
 - 578407 the prefix '-' in sub-command isn't handled by guestfish in remote control mode
 - 576879 libguestfs protocol loses synchronization if you 'upload' before mounting disks
 - 559963 libguestfs Perl programs do set locale, but still localization doesn't work
 - 521674 Perl modules are unversioned, but should carry version numbers
 - 516096 Race condition in test_swapon_label_0: /sbin/blockdev: BLKRRPART: Device or resource busy
 - 507810 guestfish -i / virt-inspector cannot handle spaces in filenames
 - 502533 Updated Polish translation of libguestfs
 - 501894 Some String parameters should be OptString
 - 501893 String parameters should be checked for != NULL
 - 501889 write-file does not support strings containing ASCII NUL
 - 484986 grub-install fails on virtio disk

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs-examples(1), guestfs-faq(1), guestfs-performance(1), guestfs-recipes(1), guestfs-testing(1), guestfs(3), guestfish(1), http://libguestfs.org/

АВТОР

Richard W.M. Jones

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

  • The version of libguestfs.
  • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
  • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
  • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1