Scroll to navigation

guestfs-release-notes-1.24(1) Virtualization Support guestfs-release-notes-1.24(1)

НАЗВА

guestfs-release-notes - нотатки щодо випусків libguestfs

НОТАТКИ ЩОДО ВИПУСКУ LIBGUESTFS 1.24

Ці нотатки щодо випуску стосуються лише відмінностей від попереднього стабільного випуску (1.22.0). Докладний журнал змін є частиною журналу змін сховища git. Його також наведено у файлі ChangeLog, який є частиною архіву tar із кодом бібліотеки.

Нові можливості

Можна використовувати User-Mode Linux (UML) як альтернативний модуль обробки (замість KVM). Використання цього модуля поліпшує швидкодію, особливо, якщо libguestfs використовується у віртуальній машині (наприклад, у хмарі). Підтримка UML здійснюється як для основного модуля. Див. "МОДУЛЬ USER-MODE LINUX" in guestfs(3), щоб дізнатися про цей модуль більше.

Тепер повністю підтримуються архітектури ARM (32-бітова) та PPC64.

Інструменти

virt-builder(1) — новий інструмент для збирання образів для віртуальних машин. За його допомогою ви можете швидко і безпечно створювати і налаштовувати гостьові системи.

Нові дії у virt-sysprep(1): вилучення файлів у /tmp і /var/tmp. Вилучення файлів баз даних RPM. Зміна паролів root та користувача. Вилучається більше файлів журналів. Нові дії, які типово не увімкнено: створення випадкових UUID для файлових систем. Скидання правил брандмауера. (Wanlong Gao)

virt-resize(1) та virt-sysprep тепер можуть використовувати адреси для визначення віддаленого диска.

Реалізовано використання "guestfish -N назва_файла=тип" для створення іменованого образу диска (замість типового test1.img тощо).

virt-sparsify(1) тепер перевіряє, чи достатньо місця на диску для завершення дії. Тепер неможлива ситуація, коли місце вичерпується під час виконання завдання.

virt-format(1) і virt-make-fs(1): новий параметр --label для встановлення мітки файлової системи.

Тепер можна скористатися прапорцем virt-resize --no-sparse для зміни розмірів на розділи або інші незанулені місця.

Прив’язки до мов програмування

Нові прив'язки до мови програмування Go.

API

Підтримка журналу systemd.

"guestfs_add_drive_opts" тепер може контролювати режим кешування qemu за допомогою нового параметра "cachemode". Ви можете вибрати поліпшену швидкодію для тимчасових дисків або надійний захист.

"guestfs_set_label" тепер працює з XFS і btrfs.

Нова подія GUESTFS_EVENT_WARNING для повідомлень із попередженнями.

Перевірка

Поліпшено інспектування гостьових систем SUSE (Olaf Hering).

Поліпшено підтримку нестандартних %systemroot% у Windows (Matthew Booth).

Удосконалено звітування про помилки у Augeas.

Безпека

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=968306

Була можливою відмова у обслуговування під час інспектування певних гостьових систем. Виправлення зворотно портовано на гілки 1.20 і 1.22.

https://www.redhat.com/archives/libguestfs/2013-October/msg00031.html

Виправлено незахищену обробку тимчасових каталогів для віддалених guestfish. Виправлення зворотно портовано на гілки 1.20 і 1.22.

Нові програмні інтерфейси

 add-drive-scratch: додавання тимчасового диска
 aug-label
 aug-setm
 journal-open: підтримка журналу Systemd
 journal-close
 journal-next
 journal-skip
 journal-get
 journal-get-data-threshold
 journal-set-data-threshold
 remount: уможливлення коригування прапорця rw для змонтованих файлових систем
 set-uuid: встановлення UUID файлової системи

У програмних інтерфейсів "is-file", "is-dir", "is-blockdev", "is-chardev", "is-fifo", "is-socket" тепер з'явився додатковий прапорець "followsymlinks".

У "add-drive" передбачено новий параметр "cachemode".

Зміни у збиранні

Для збирання libguestfs 1.24 потрібні такі пакунки:

Вказаними нижче пакунками можна скористатися для розширення можливостей, але вони не є обов'язковими:

Для читання файлів журналів з гостьових систем, де використовуються журнали.
Для модуля обробки UML.
Для virt-builder.
Для прив’язок до мови Go.

Внутрішня частина роботи програми

Нові правила "make check-*", які замінили "make extra-tests". Докладніший опис можна отримати за допомогою команди "make help" і сторінки підручника guestfs(3).

Тепер можна використовувати valgrind для коду мовою Perl.

Код засобу інспектування перевірено за допомогою fuzz.

"make" більше не переходить рекурсивно до каталогу generator у кожному іншому каталозі. Це значно зменшує час збирання.

Додаткові тести для Augeas, hivex.

Додано час очікування на запуск у 20 хвилин для базової системи.

Додано час очікування (4 години) для усіх тестів, щоб можна було розібратися із випадком, коли повисає qemu або інші компоненти.

Реалізовано використання kvmclock і "-cpu host". Це поліпшує стабільність відліку часу та загальну швидкодію.

Виправлено режим "./configure --enable-packet-dump".

Переписано режим "./configure --enable-valgrind-daemon". Тепер розробники можуть використовувати цей прапорець увесь час.

Переписано модулі обробки так, щоб вони не залежали один від одного (хоча насправді вони не є завантажуваними модулями).

Якщо мережу увімкнено, використовуються налаштування визначення адрес (тобто /etc/resolv.conf) з основної системи.

Виправлені вади

https://bugzilla.redhat.com/1019889
libguestfs-tools.conf потрібна сторінка man
https://bugzilla.redhat.com/1018149
Помилки valgrind у btrfs_subvolume_list
https://bugzilla.redhat.com/1002032
mke2fs can't return the correct filesystem type when blockscount is less than 2048 for ext3
https://bugzilla.redhat.com/1001876
Update "rsync-out" helpout for using wildcard
https://bugzilla.redhat.com/1001875
Argument 'excludes' of tar-out does not work
https://bugzilla.redhat.com/1000428
virt-format uses wrong partition type for vfat filesystems
https://bugzilla.redhat.com/1000121
'sh' command before mount causes daemon to segfault
https://bugzilla.redhat.com/998513
guestfish does not work when you mix --remote and --add options
https://bugzilla.redhat.com/998482
guestfish remote prints "libguestfs: error: waitpid (qemu): No child processes"
https://bugzilla.redhat.com/995711
list-filesystems command fails if there are no block devices
https://bugzilla.redhat.com/994517
cache=none/O_DIRECT workaround doesn't work for images with backing files
https://bugzilla.redhat.com/989356
cap-get-file will return error if the file has not be set capabilities
https://bugzilla.redhat.com/986877
RFE: Implement set-uuid command
https://bugzilla.redhat.com/986875
RFE: Implement set-label for xfs
https://bugzilla.redhat.com/985269
Can't set acl value for a specified user with 'acl-set-file'
https://bugzilla.redhat.com/983218
libguestfs double free when kernel link fails during launch
https://bugzilla.redhat.com/981715
Make xfs filesystem failed with specified blocksize, gives "unknown option -b" error
https://bugzilla.redhat.com/981683
"hivex-commit" should fail with a relative path
https://bugzilla.redhat.com/981663
disk-format "qemu-img info: JSON parse error" when target file does not exist
https://bugzilla.redhat.com/978302
mke2fs-J should give a meaningful error when specified type is anything except 'ext{2,3,4}'
https://bugzilla.redhat.com/975797
Specifying virtio interface ('iface' parameter) breaks the direct backend - libguestfs hangs
https://bugzilla.redhat.com/975753
"virt-resize --expand" and "virt-resize --resize" outputs error message for Win2008 32bit OS
https://bugzilla.redhat.com/975412
inspection: Augeas expressions are broken with augeas >= 0.10
https://bugzilla.redhat.com/974904
virt-resize --expand fails on Ubuntu Cloud Image
https://bugzilla.redhat.com/974489
Regression: Fedora inspection broken by change from guestfs_exists to guestfs_is_file
https://bugzilla.redhat.com/972775
txz-out command produces a bzip2-compressed file (should be xz-compressed)
https://bugzilla.redhat.com/969845
upload to a directory occasionally hangs instead of failing
https://bugzilla.redhat.com/968875
virt-sysprep should support URL-type arguments
https://bugzilla.redhat.com/624334
blockdev-setbsz succeeds, but does not affect blockdev-getbsz

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs-examples(1), guestfs-faq(1), guestfs-performance(1), guestfs-recipes(1), guestfs-testing(1), guestfs(3), guestfish(1), http://libguestfs.org/

АВТОР

Richard W.M. Jones

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

  • The version of libguestfs.
  • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
  • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
  • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1