Scroll to navigation

guestfs-release-notes-1.22(1) Virtualization Support guestfs-release-notes-1.22(1)

НАЗВА

guestfs-release-notes - нотатки щодо випусків libguestfs

НОТАТКИ ЩОДО ВИПУСКУ LIBGUESTFS 1.22

Ці нотатки щодо випуску стосуються лише відмінностей від попереднього стабільного випуску (1.20.0). Докладний журнал змін є частиною журналу змін сховища git. Його також наведено у файлі ChangeLog, який є частиною архіву tar із кодом бібліотеки.

Нові можливості

API

Віддалений доступ до таких дисків:

 • Network Block Device (nbd)
 • Secure Shell (ssh)
 • HTTP та HTTPS
 • FTP та FTPS
 • iSCSI
 • Gluster
 • Ceph/rbd (Mike Kelly)
 • Sheepdog
 • TFTP

Завантажувачі SYSLINUX і EXTLINUX тепер можна встановлювати на образи дисків за допомогою програмного інтерфейсу.

Засіб інспектування тепер може обробляти файлові системи, зокрема btrfs, у яких підтомами є окремі точки монтування (Matthew Booth).

«Методи долучення» тепер називатимуться «модулями обробки». Сумісність із наявним кодом збережено.

У назвах файлів можуть міститися символи «:», якщо використовується нова версія QEMU.

Інструменти

Virt-alignment-scan і virt-df можуть сканувати декілька гостьових систем паралельно.

Guestmount тепер передає до простору користувача точний номер помилки майже завжди.

Guestfish та інші інструменти тепер можуть використовувати адресоподібний синтаксис для доступу до віддалених дисків. Приклад:

 guestfish -a ssh://example.com/шлях/до/диска.img

Guestfish та guestmount тепер надають вам змогу вказувати тип файлової системи під час монтування, що є безпечнішими способом монтування (Dave Vasilevsky).

Guestfish тепер є «командною оболонкою файлової системи гостьової операційної системи».

Guestfish тепер надає змогу використовувати лише 1 "true" "t" "yes" "y" "on" 0 "false" "f" "no" "n" "off" як булеві значення (без врахування регістру символів) і повертає помилку для усіх інших рядків.

Новий інструмент "guestunmount" для безпечного демонтування файлових систем FUSE.

За допомогою прапорця "guestmount --no-fork" тепер можна запобігти перетворенню guestmount на фонову службу.

Virt-resize тепер типово використовує розріджені копії, значно заощаджуючи місце на диску для гостьових систем, які є майже порожніми.

Інструкції доповнення команд за Tab у bash було переписано, тепер у них враховано більшість інструментів та реалізовано правильне доповнення "--довгих" параметрів. Крім того, скрипти доповнення bash завантажуються на вимогу.

Прив’язки до мов програмування

У програмному інтерфейсі Java тепер передбачено підтримку подій.

Об'єкт Python тепер успадковується від базового класу "object".

Методи Python, які раніше повертали список кортежів, тепер можуть повертати словники Python. З метою забезпечення зворотної сумісності, вам доведеться увімкнути цю можливість за допомогою використання параметра конструктора "guestfs.GuestFS (python_return_dict=True)".

Прив'язки до PHP тепер належним чином перевірено, у них виправлено декілька вад.

Вилучено застарілу бібліотеку Perl "Sys::Guestfs::Lib". https://www.redhat.com/archives/libguestfs/2013-April/msg00001.html

Приклади

Нові приклади програм показують, як увімкнути діагностику і перехопити повідомлення журналу.

Інше

Автори дистрибутивів можуть додавати довільні додаткові пакунки до базової системи за допомогою такої команди:

 ./configure --with-extra-packages="список назв пакунків"

Автори дистрибутивів можуть скористатися такою командою:

 ./configure --with-supermin-extra-options="..."

для додавання довільних додаткових параметрів supermin.

Безпека

У цьому випуску вад захисту не виявлено.

Нові програмні інтерфейси

 cp-r
 extlinux
 feature-available
 get-program
 is-whole-device
 part-get-gpt-type
 part-set-gpt-type
 rename
 set-program
 syslinux

Лише C:

 guestfs_event_to_string

Внутрішня частина роботи програми

Інструмент febootstrap перейменовано на «supermin». Libguestfs може використовувати обидві назви, але тепер пріоритетною назвою є «supermin». http://people.redhat.com/~rjones/supermin/

Для збирання libguestfs тепер обов'язковою є libxml2.

Для збирання версії з git тепер обов'язковою є програма hivexregedit (з hivex).

Внутрішніми функціями більше не можна користуватися, якщо функція виклику не визначає "-DGUESTFS_PRIVATE=1".

Увімкнено попередження компілятора C у прив'язках до Python і Ruby.

Реалізовано раннє і зрозуміле завершення роботи, якщо у libvirt не передбачено підтримки qemu/KVM (наприклад, якщо типовим з'єднанням libvirt є Xen).

Реалізовано правило "make print-subdirs", яке є корисним для вибіркового запуску тестів.

Декілька виправлень, які уможливлюють роздільне збирання (каталог коду != каталог збирання).

Декілька виправлень у прив’язках до Haskell.

Програмні інтерфейси "ln" та "ln-f" тепер правильно перехоплюють "errno".

Тести прив'язок до мов (здебільшого) використовують стандартну схему нумерування і тестують однаковий діапазон можливостей для усіх мов. Крім того, зменшено кількість запусків, які для цього потрібні, отже виконання тестів значно пришвидшено.

Код бібліотеки на внутрішньому рівні використовує GCC "__attribute__((cleanup))" (якщо доступне) для спрощення отримання пам'яті.

Перевпорядковано внутрішні файли заголовків. Див. коментарі у src/guestfs-internal*.h

Код внутрішнього використання, який є спільним для бібліотеки та деяких інструментів, тепер зберігається у статичній бібліотеці "libutils".

Майже у всіх підкаталогах тепер використовується паралельне збирання, хоча, слід зауважити, що усі каталоги верхнього рівня все ще збираються послідовно.

З коду вилучено усі випадки використання "PATH_MAX" і "NAME_MAX".

Для програмного інтерфейсу Java тепер потрібна JVM ≥ 1.6.

Реалізовано примусове використання "serial-tests" із automake ≥ 1.12.

Створено абстракцію використання сокетів у шарі протоколу бібліотеки, що уможливлює додавання інших нових шарів, відмінних від POSIX (див. src/conn-socket.c).

Якщо можливо, використовується "qemu-img info --output json" з метою зробити обробку виведених цією командою даних безпечнішою.

Тепер дистрибутиви можуть використовувати "make INSTALLDIRS=vendor install" для розміщення прив'язок до Ruby у відповідному каталозі. Таким чином усунено потребу у зовнішній латці у Fedora та Debian.

Файли журналу valgrind тепер записуються до tmp/valgrind-ДАТА-PID.log

"make clean" очищує локальний каталог "tmp/".

Тести програмного інтерфейсу мовою C переписано із використанням гнучкішої мови генератора, що уможливило виконання довільного коду C під час тестування.

Виправлені вади

https://bugzilla.redhat.com/961812
Segfault in inspect-fs.c in mountable code
https://bugzilla.redhat.com/957772
tar-out and base64-out quoting error
https://bugzilla.redhat.com/957380
libguestfs: error: btrfsvol:/dev/sda2/root: root device not found: only call this function with a root device previously returned by guestfs_inspect_os
https://bugzilla.redhat.com/948324
Не вдається виконати інспектування, якщо не встановлено libosinfo
https://bugzilla.redhat.com/928995
file on zero-sized file now produces "empty " instead of "empty"
https://bugzilla.redhat.com/921292
qemu: could not open disk image /tmp/.../snapshot1: Permission denied
https://bugzilla.redhat.com/921040
"error: external command failed, see earlier error messages" message needs to change
https://bugzilla.redhat.com/920225
libguestfs should use --output json (if supported) to safely parse the output of qemu-img command
https://bugzilla.redhat.com/916780
feature request: guestmount --with-cleanup-pipefd
https://bugzilla.redhat.com/914934
oom-killer kills guestfsd when tar-in a lot of data
https://bugzilla.redhat.com/914931
FileIn commands cause segfault if appliance dies during the file copy in
https://bugzilla.redhat.com/913145
Misc leaks in virNetClientProgramCall in libvirt 1.0.2
https://bugzilla.redhat.com/912499
Security context on image file gets reset
https://bugzilla.redhat.com/909836
libguestfs-test-tool --qemu segfaults
https://bugzilla.redhat.com/909624
Unexpected non-tail recursion in recv_from_daemon results in stack overflow in very long-running API calls that send progress messages
https://bugzilla.redhat.com/908322
virt-tar fails on non-existent directory names "error in chunked encoding at /home/rjones/d/libguestfs/tools/virt-tar line 272."
https://bugzilla.redhat.com/908321
virt-cat fails on directory names "/dev/stdout: error in chunked encoding"
https://bugzilla.redhat.com/907554
btrfs causes subsequent ntfs-3g filesystem to fail
https://bugzilla.redhat.com/905341
"No such file or directory" when execute "hivex-commit"
https://bugzilla.redhat.com/903620
btrfs_subvolume_list broken due to change in subvolume list output
https://bugzilla.redhat.com/895910
guestmount: rename() incorrectly follows symbolic links
https://bugzilla.redhat.com/895905
guestmount: link() incorrectly returns ENOENT, when it should be EXDEV
https://bugzilla.redhat.com/895904
checksums-out fail to compute the checksums of all regular files in directory
https://bugzilla.redhat.com/894545
libguestfs FTBFS on Fedora 19 because of new ruby
https://bugzilla.redhat.com/890027
virt-sysprep: Setting hostname, domain name and pretty name on Fedora 18 correctly
https://bugzilla.redhat.com/887971
pvcreate fails if partition contains a swap signature
https://bugzilla.redhat.com/887520
zero_free_space: open: /sysroot//ujqqq135.rd3: Cannot allocate memory
https://bugzilla.redhat.com/886915
libguestfs with libvirt attach-method fails with odd error if default hypervisor is Xen
https://bugzilla.redhat.com/847549
Adding a zero-length virtio-scsi disk causes: qemu-kvm: hw/scsi-bus.c:1568: scsi_req_complete: Assertion `req->status == -1' failed.
https://bugzilla.redhat.com/811649
libguestfs cannot open disk images which are symlinks to files that contain ':' (colon) character
https://bugzilla.redhat.com/664558
RFE: Allow to set log callback in Ruby bindings

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs-examples(1), guestfs-faq(1), guestfs-performance(1), guestfs-recipes(1), guestfs-testing(1), guestfs(3), guestfish(1), http://libguestfs.org/

АВТОР

Richard W.M. Jones

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

 • The version of libguestfs.
 • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
 • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
 • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1