Scroll to navigation

guestfs-release-notes-1.18(1) Virtualization Support guestfs-release-notes-1.18(1)

НАЗВА

guestfs-release-notes - нотатки щодо випусків libguestfs

НОТАТКИ ЩОДО ВИПУСКУ LIBGUESTFS 1.18

Ці нотатки щодо випуску стосуються лише відмінностей від попереднього стабільного випуску (1.16.0). Докладний журнал змін є частиною журналу змін сховища git. Його також наведено у файлі ChangeLog, який є частиною архіву tar із кодом бібліотеки.

Нові можливості

virt tools

  - virt-sysprep переписано із розширенням можливостей (дякуємо Wanlong Gao)
   http://libguestfs.org/virt-sysprep.1.html

- virt-sparsify --zero — новий параметр, який занулює вказаний за назвою розділ або файлову систему

- virt-sparsify тепер може безпечно розріджувати розділи резервної пам'яті Linux

  - virt-sparsify виправлено так, щоб вона виконувала спорожнення після ^C
   http://libguestfs.org/virt-sparsify.1.html

- створено новий інструмент «libguestfs-make-fixed-appliance» для збирання фіксованих базових систем, які може бути скопійовано на інші машини, де не передбачено підтримки febootstrap
http://libguestfs.org/libguestfs-make-fixed-appliance.1.html

- virt-filesystems тепер показує батьківські записи (контейнери) MD
devices and volume groups

- virt-alignment-scan, запущена без аргументів, показує дані щодо вирівнювання для усіх доменів libvirt

- virt-df та virt-alignment-scan показують інформацію з усіх гостьових систем, навіть якщо диск недоступний

- новий параметр virt-rescue --scratch для створення тестових дисків
https://rwmj.wordpress.com/2012/04/26/virt-rescue-scratch/#content

- virt-make-fs тепер можна скористатися для створення btrfs

- virt-edit зберігає права доступу, UID, GID та контекст SELinux під час редагування файлів

- guestfish передає подію закриття за допомогою stdout та віддаленого зв'язку належним чином

- новий параметр guestfish --pipe-error надає вам змогу виявляти помилку у каналах командної обробки

  - guestfish, у замінниках тепер розгортаються назви пристроїв

- усі засоби віртуалізації тепер правильно обробляють коми і двокрапки у назвах файлів

перевірка

  - додано підтримку Fedora 17+

- додано підтримку FreeDOS

- додано підтримку Buildroot та Cirros

- засіб інспектування тепер повністю сумісний із гостьовими системами Windows, які оброблено sysprep (дякуємо Grant Williamson).

API

- реалізовано широку підтримку btrfs, зокрема додавання декількох пристроїв, fsck, знімки (дякуємо Wanlong Gao)

- новий програмний інтерфейс mount-local впроваджує підтримку FUSE безпосередньо до основного програмного інтерфейсу libguestfs
https://rwmj.wordpress.com/2012/05/14/tip-using-mount-local-api-from-c/#content

- нова сторінка підручника: guestfs-performance(1), де містяться підказки щодо поліпшення швидкодії
http://libguestfs.org/guestfs-performance.1.html

  - Нова сторінка підручника: guestfs-faq(1), Поширені питання та відповіді на них
   http://libguestfs.org/guestfs-faq.1.html

- тепер для програмних інтерфейсів, підтримки яких не передбачено, повертається ENOTSUP (від guestfs_last_errno)

приклади

- у прикладі copy_over продемонстровано копіювання між двома дескрипторами

- програма display_icon показує піктограму, пов'язану із гостьовою системою

- приклад mount_local.c» демонструє, як користуватися програмним інтерфейсом mount-local

Безпека

 (у цьому випуску не було виявлено або виправлено жодної проблеми захисту)

Нові програмні інтерфейси

rfs-device-add: додавання пристроїв до файлової системи btrfs. btrfs-device-delete: вилучення пристроїв із файлової системи btrfs. btrfs-filesystem-sync: синхронізація файлової системи btrfs. btrfs-filesystem-balance: балансування файлової системи btrfs. btrfs-fsck: перевірка файлової системи btrfs. btrfs-set-seeding: вмикання або вимикання розсіювання. btrfs-subvolume-create: створення знімка btrfs. btrfs-subvolume-delete: вилучення знімка btrfs. btrfs-subvolume-list: виведення списку знімків і підтомів btrfs. btrfs-subvolume-set-default: встановлення типового підтому btrfs. btrfs-subvolume-snapshot: створення придатного до запису знімка btrfs. get-e2attrs: виведення списку атрибутів файла ext2. get-e2generation: отримання засобу створення файла ext2. isoinfo, isoinfo-device: отримання даних із заголовка файлів ISO. llz: виведення списку файлів із даними SELinux. lvcreate-free: створення логічного тому LVM у відсотках до залишкового вільного місця. md-stat: повертає список підлеглих пристроїв пристрою MD. mkfs-brtfs: створення файлової системи btrfs із усіма налаштовуваними параметрами. mount-local, mount-local-run, umount-local: підтримка FUSE у програмному інтерфейсі. ntfsclone-in, ntfsclone-out: збереження і відновлення NTFS з резервної копії. ntfsfix: виправлення типових помилок і примусове виконання у Windows перевірки NTFS. set-e2attrs: встановити або зняти атрибути ext2 файла. set-e2generation: встановити створення файла ext2. set-label: уніфікований інтерфейс для встановлення мітки файлової системи. vgmeta: отримання метаданих групи томів. wipefs: витирання підписів файлових систем з пристрою. zero-free-space: занулення вільного місця у файловій системі.

Внутрішня частина роботи програми

- Вилучено підкаталог debian/. Рекомендуємо вам користуватися офіційними пакунками Debian, створеними Hilko Bengen.
http://people.debian.org/~bengen/libguestfs/
http://packages.debian.org/search?keywords=libguestfs

- Тепер майже для усіх дескрипторів файлів, які відкриває файлова система, використовується O_CLOEXEC / SOCK_CLOEXEC.

- при послідовному читанні або запису великих файлів викликається posix_fadvise.

- реалізовано закриття усіх дескрипторів файлів та вилучення усіх обробників сигналів у процесі відновлення

- виправлено декілька попереджень gcc та вад, виявлених Coverity; також було виправлено багато вад строго переповнення

- впроваджено використання ./configure --enable-valgrind-daemon для того, щоб можна було скористатися valgrind для фонової служби; виправлено багато помилок

- впроваджено використання ./configure --with-qemu-options для передавання додаткових параметрів qemu

- тепер у фоновій службі є придатний до розширення тип рядкового буфера (DECLARE_STRINGSBUF)

- файл заголовків <guestfs.h> тепер працює у C++, і у нас є перевірка пов'язаних із цим регресій

- декілька програмних інтерфейсів, які слід викликати лише у стані CONFIG, тепер повідомляють про помилку, якщо їх викликано у іншому стані

- виправлено .gitignore так, щоб шляхи були абсолютними

- розгорнуто прив'язки до gobject, зокрема прив'язку подій libguestfs до сигналів gobject (дякуємо Matt Booth)

- належним чином створюється документація gobject (дякуємо Matt Booth)

- файли заголовків gobject тепер зберігаються у окремому підкаталозі

- тепер працює тест CompareWithString у генераторі

- у типах полів структур FUInt32, FUInt64 тепер використовуються належні типи XDR

- тести OCaml тепер працюють із байткодом і звичайним кодом.

- у java використовується -Xlint:all і виправлено усі попередження

 - bmptopng, wrestool (тощо) missing або failure більше не виводить повідомлень із попередженнями

- ruby: використано RbConfig замість Config.

- PYTHONPATH встановлюється скриптом ./run.

- процес збирання базової системи тепер є безпечним щодо потоків виконання.

- у базовій системі тепер використовується ip замість програм ifconfig і netstat

 - декілька виправлень, які уможливили належну роботу засобів паралельного збирання
 - guestfish --listen у новій версії належним чином виконує чищення від зайвих даних
 - вилучено стан BUSY
 - gettextize вилучено і замінено на простий Makefile.am
 - реалізовано підтримку gettext у virt-resize, virt-sparsify і virt-sysprep
 - ліпша підтримка архітектури arm

Виправлені вади

 - 822490 virt-ls error: "libguestfs: error: checksum: path: parameter cannot be NULL"
 - 816839 data overflow error when debug progress -1
 - 816098 virt-make-fs fails to make a btrfs filesystem because it doesn't allocate enough space
 - 811872 inspection fails on ubuntu 10.04 guest with encrypted swap
 - 811650 guestfs_last_error not set when qemu fails early during launch
 - 811649 libguestfs cannot open disk images which are symlinks to files that contain ':' (colon) character
 - 811117 [RFE][virt-sysprep] net-hwaddr not removed from "ifcfg-*" files on rhel
 - 811112 [RFE][virt-sysprep] hostname can not be changed on rhel system
 - 809361 inspection doesn't recognize Fedora 18 (grub2 + GPT)
 - 807905 mkfs blocksize option breaks when creating btrfs
 - 805070 virt-filesystems should show 'parents' of LV and RAID devices
 - 804464 libguestfs cannot be built when LINGUAS is different then ja or uk
 - 803664 libguestfs inspection fails on Windows XP: libguestfs: error: hivex: could not locate HKLM\SYSTEM\MountedDevices
 - 803533 guestfish: write error
 - 802389 event handlers for 'close' event doesn't work in remote mode
 - 802109 libguestfs uses putc on stderr, results in many individual 1 byte writes of debug messages
 - 801640 [RFE] the error reported by resize2fs-M need to be more clear
 - 801298 Possible null dereference and resource leaks
 - 801273 Document for set-pgroup need to be updated
 - 798196 virt-resize confuses format and output_format variables; using --output-format sets the input format
 - 797986 virt-resize on Windows XP in sysprep state causes "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" BSOD
 - 796520 [RFE] Prevent user from running some appliance configure commands after appliance boot up
 - 790721 multiprovider build error: RuntimeError: link: /tmp/.guestfs-0/kernel /tmp/.guestfs-0/kernel.10139: File exists
 - 789960 guestfsd crash when try to mount non-exist disk
 - 789504 virt-df (other tools?) should not give up if a guest disk is missing
 - 788641 virt-edit doesn't preserve file permissions
 - 786215 libguestfs inspection does not recognize FreeDOS operating system
 - 786188 libguestfs inspection does not recognize FreeDOS install CD
 - 785668 aug-defnode: daemon crash
 - 784647 Libguestfs uses deprecated net-tools
 - 769304 virt-resize on RHEL 6 kernel fails to re-read the partition table
 - 755729 Error message for resize2fs-M needs tweaking
 - 701814 virt-win-reg fails on a libvirt guest that has no defined disk format: "format parameter is empty or contains disallowed characters"
 - 679737 libguestfs: improve error message when zerofree is not available in the appliance
 - 635971 glob mkfs ext2 /dev/vd[b-t]1 does not expand

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs-examples(1), guestfs-faq(1), guestfs-performance(1), guestfs-recipes(1), guestfs-testing(1), guestfs(3), guestfish(1), http://libguestfs.org/

АВТОР

Richard W.M. Jones

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

 • The version of libguestfs.
 • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
 • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
 • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1