Scroll to navigation

guestfs-release-notes-1.16(1) Virtualization Support guestfs-release-notes-1.16(1)

НАЗВА

guestfs-release-notes - нотатки щодо випусків libguestfs

НОТАТКИ ЩОДО ВИПУСКУ LIBGUESTFS 1.16

Ці нотатки щодо випуску стосуються лише відмінностей від попереднього стабільного випуску (1.14.0). Докладний журнал змін є частиною журналу змін сховища git. Його також наведено у файлі ChangeLog, який є частиною архіву tar із кодом бібліотеки.

Нові можливості

libguestfs

 - уможливлено створення файлових систем XFS на наявних файлових системах (Wanlong Gao)

- (невказане) типове вирівнювання для part-disk змінено на 64 кБ для поліпшення підтримки високоякісних сховищ, з'єднаних із мережею

  - нова сторінка підручника, guestfs-testing(1)
 - list-filesystems тепер повертає пункти пристроїв MD, які містять файлові системи (Matthew Booth)
  - підтримка GCC >= 4.7 (Jim Meyering)

- реалізовано перевірку повторного додавання користувачем диска (Wanlong Gao).

прив’язки до мов програмування

- експериментальні прив'язки до GObject із підтримкою інтроспекції GObject. Тепер ви можете використовувати libguestfs з Javascript. Будь ласка, зауважте, що прив'язки у цьому випуску не є стабільними і остаточними. (Matthew Booth).

  - підтримка Ruby >= 1.9

- прив'язки до Ruby можна вимикати окремо (Hilko Bengen)

  - підтримка Python 2.6, 3.x (Richard Jones, Hilko Bengen)
  - підтримка PHP >= 5.4

- у прив'язках до Perl доступний новий хеш %guestfs_introspection, отже ви можете виконувати за його допомогою опитування щодо необов'язкових аргументів

перевірка

- уможливлено інспектування пристроїв MD (Matthew Booth)

- реалізовано підтримку гостьових систем GNU/Hurd

guestfish

- події libguestfs (зокрема події смужки поступу та повідомлення журналу) тепер можна перехоплювати і обробляти за допомогою визначених користувачем скриптів оболонки.

- уможливлено доповнення за Tab для пристроїв MD (Matthew Booth)

virt tools

- новий інструмент virt-format для витирання і створення порожніх дисків

- нові параметри virt-sparsify --compress і -o для уможливлення виведення стиснених даних та виведення у іншому форматі

- virt-sparsify тепер може виявляти і розріджувати файли .vdi

- virt-sysprep більше не потребує xmlstarlet; додано новий параметр virt-inspector --xpath для заміни цієї функціональної можливості

- virt-rescue має новий параметр --suggest, за допомогою якого реалізовано пропозиції команд монтування для гостьової системи

- virt-resize більше не потребує виконуваного файла pcre OCaml

libguestfs live

- фонова служба більше не намагається редагувати ваші поточні налаштування /etc/lvm

- усунено потенційну проблему захисту, пов'язану із передбачуваними назвами у /tmp (Steve Kemp)

Безпека

 CVE-2011-4127, RHBZ#757071
 Усунено можливе розширення прав доступу за допомогою SG_IO ioctl
 Докладніший опис: https://github.com/libguestfs/libguestfs/commit/9a5f784d511a8f00a8386f316eab41fe660430db

Нові програмні інтерфейси

blkid: виводить усі атрибути пристрою, відомого blkid (Wanlong Gao) e2fsck: надає доступ до ширшого спектра можливостей e2fsck (Wanlong Gao) list-md-devices: повертає список пристроїв MD Linux (Matthew Booth) md-create: створює пристрій MD md-detail: повертає метадані пристрою MD (Matthew Booth) md-stop: зупиняє роботу пристрою MD (Wanlong Gao) tune2fs: надає змогу коригувати параметри файлових систем ext2/3/4

Внутрішня частина роботи програми

сховище коду git перенесено до http://github.com/libguestfs

Різноманітні каталоги для тестування перевпорядковано логічно: тепер усі вони є підкаталогами tests/.

Реалізовано правило make extra-tests, яке запускає звичайні тести і додаткові тести, використовуючи valgrind для пошуку проблем із пам'яттю.

Виявлено за допомогою valgrind і усунено витоки пам'яті та інші проблеми.

Підтримку необов'язкових аргументів у генераторі було переписано із метою розширення можливостей та поліпшення захисту (Matthew Booth).

Використання gcc -fvisibility=hidden для внутрішніх символів надало змогу уникнути опосередкованих викликів за допомогою PLT.

Уможливлено тестування функцій RHashtable у генераторі.

Макрос ADD_ARG у фоновій службі надає змогу будувати списки аргументів без ризику порушення стека.

Виправлено створення функцій OCaml, які мають понад 10 аргументів.

у базову систему додано psmisc, що уможливлює використання fuser, killall та pstree для діагностування.

bindtests тепер стосуються і RBufferOut та необов'язкових аргументів (Matthew Booth).

Виправлені вади

 - 769680 temporary directories created during appliance builds are not cleaned up on error
 - 761460 guestfs_utimens hangs on named pipes
 - 761451 guestfs_utimens cannot set times on a directory
 - 760775 "guestfish: multi-boot operating systems are not supported by the -i option" should be more explanatory
 - 760669 guestfish copy-in and <! (inline execution) don't mix well: pclose: No child processes
 - 760000 libguestfs fails to compile with Ruby >= 1.9
 - 755729 Error message for resize2fs-M needs tweaking
 - 750889 Python code incompatible with Python v3.
 - 596761 Ctrl-\ causes guestfish to abort

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs-examples(1), guestfs-faq(1), guestfs-performance(1), guestfs-recipes(1), guestfs-testing(1), guestfs(3), guestfish(1), http://libguestfs.org/

АВТОР

Richard W.M. Jones

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

 • The version of libguestfs.
 • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
 • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
 • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1