Scroll to navigation

guestfs-release-notes-1.14(1) Virtualization Support guestfs-release-notes-1.14(1)

НАЗВА

guestfs-release-notes - нотатки щодо випусків libguestfs

НОТАТКИ ЩОДО ВИПУСКУ LIBGUESTFS 1.14

Ці нотатки щодо випуску стосуються лише відмінностей від попереднього стабільного випуску (1.12.0). Докладний журнал змін є частиною журналу змін сховища git. Його також наведено у файлі ChangeLog, який є частиною архіву tar із кодом бібліотеки.

Нові можливості

  прив’язки до Erlang.

virt-alignment-scan — новий інструмент для перевірки вирівнювання розділів у віртуальних машинах або образах дисків.

virt-sparsify — новий інструмент для розрідження віртуальних машин та образів дисків.

virt-sysprep — новий інструмент для спрощення клонування гостьових систем за шаблоном.

guestfish

- Нові команди setenv, unsetenv для встановлення значень змінних середовища.

- У повідомленнях про помилки тепер виводиться назва файла вхідних даних та номер рядка.

- смужки поступу guestfish тепер є «мінібібліотекою», яка використовується також іншими інструментами.

guestmount

- параметр --live (для доступу до інтерактивних віртуальних машин) тепер працює.

virt-cat

- virt-cat тепер може обробляти шляхи і літери дисків Windows (RHBZ#693359).

virt-filesystems

- байт типу розділу MBR тепер показується у даних, які виведено --long.

virt-make-fs

- virt-make-fs тепер встановлює байт типу розділу MBR належним чином, що поліпшує сумісність із Windows (RHBZ#746295).

virt-resize

- virt-resize тепер може працювати із гостьовими системами з використанням розширених і логічних розділів, зокрема із гостьовими системами Ubuntu.

- virt-resize тепер може вирівнювати перший розділ гостьових систем Windows, що поліпшує швидкодію. Цією поведінкою керує новий параметр virt-resize --align-first.

- Прапорець virt-resize --machine-readable уможливлює використання virt-resize іншими програмами.

- Розділи тепер вирівнюються на 128 секторів (зазвичай, 64 кБ). Це поліпшує ефективність для високоякісних сховищ даних. За допомогою нового параметра virt-resize --alignment можна коригувати вирівнювання.

virt-win-reg

- Синтаксис команд для вилучення ключів та значень реєстру документовано на сторінці підручника (RHBZ#737944).

Бібліотека

- у діагностичних повідомленнях належним чином екрануються непризначені для друку символи.

- GUESTFS_EVENT_ENTER — новий тип подій, повідомлення про які створюються, коли викликається функція libguestfs.

- у бібліотеці містяться зонди systemtap/DTrace.

- тепер бібліотеку можна зібрати без hivex (RHBZ#723474).

перевірка

- Поліпшено виявлення дисків Windows.

- Додано підтримку:
ttylinux - мінімального Linux
Mageia (дякуємо Michael Scherer)
OpenSUSE і zypper (дякуємо Michael Scherer, Vincent Untz)
логотипів Ubuntu (дякуємо Michael Scherer)
NetBSD і pkgsrc (дякуємо Michael Scherer)

- Реалізовано роботу із певними типами гостьових систем, де використовується /dev/root у /etc/fstab.

- Виправлено обробку гостьових систем із > 26 дисками (дякуємо Matthew Booth)

- Додано підтримку гостьових систем із дисками HP Smart Array (дякуємо Matthew Booth)

febootstrap

- Реалізовано використання змінних середовища FEBOOTSTRAP_KERNEL, FEBOOTSTRAP_MODULES для вибору ядра, яке слід використовувати у базовій системі.

інше

   - Підтримка ArchLinux тепер працює для Linux 3.0 (завдяки Erik Nolte)

- Диски libvirt, які позначено як <readonly/>, тепер додаються у режимі лише читання за допомогою параметра virt-tools -d.

Безпека

  (у цьому випуску не було виявлено або виправлено жодної проблеми захисту)

Нові програмні інтерфейси

compress-out, compress-device-out, copy-device-to-device, copy-device-to-file, copy-file-to-device, copy-file-to-file, get-smp, part-to-partnum, set-smp.

Програмний інтерфейс монтування більше не додає неявним чином параметри -o sync,noatime.

у add-domain реалізовано новий необов'язковий параметр readonlydisk» для керування тим, як обробляються диски <readonly/>.

Внутрішня частина роботи програми

- Виконано перевірку коду за допомогою Coverity, виявлено і усунено вади.

- для збирання libguestfs тепер потрібна бібліотека PCRE.

- Тепер для базової системи типово увімкнено APIC. Ви також можете увімкнути підтримку SMP у базовій системі.

- Прив'язки до OCaml тепер правильно надсилають запит щодо блокування збірника сміття під час зворотних викликів.

- Тепер правильно працює збирання поза ієрархією коду (дякуємо Hilko Bengen).

- Для встановлення додаткового рядка версії пакувальники тепер можуть скористатися ./configure --with-extra="...".

- Програмні інтерфейси zero, zero-device: якщо у блоках уже містяться нулі, записування нулів не виконується, отже без потреби програма не скасовує розрідженість відповідних сховищ даних.

- Програмні інтерфейси is-zero, is-zero-device: оптимізація з метою пришвидшення виявлення нулів.

Виправлені вади

 - 748266 libguestfs should detect versions of qemu which require -machine pc option
 - 747290 libguestfs ignores <readonly/> in libvirt XML
 - 747287 Misleading error message when permission denied opening a disk image
 - 746295 virt-make-fs doesn't set partition ID
 - 744795 guestmount --live is not usable
 - 737944 virt-win-reg hyphen (delete key) syntax may be wrong, and is not documented
 - 733297 ruby event handlers fail with "exception in callback: wrong argument type Proc (expected Data)"
 - 731744 libguestfs should escape special/non-printing characters in debug output
 - 729887 appliance crashes running aug_init with flags=4
 - 729075 libguestfs confuses Hp_recovery partition with Windows root filesystem
 - 727178 error: luks_open: cryptsetup: error while loading shared libraries: libfipscheck.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
 - 726739 libguestfs: error: aug_get: no matching node, trying to find hostname
 - 723474 If hivex and/or pcre not installed, libguestfs fails to compile
 - 693359 virt-cat and virt-edit don't handle case sensitive NTFS paths properly
 - 678231 virt-inspector reports unknown filesystem UUID
 - 671082 libguestfs does not work with kernel-rt
 - 666578 libguestfs: unknown filesystem label SWAP-sda2
 - 642821 virt-resize falls over on a disk image with a logical swap partition

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs-examples(1), guestfs-faq(1), guestfs-performance(1), guestfs-recipes(1), guestfs-testing(1), guestfs(3), guestfish(1), http://libguestfs.org/

АВТОР

Richard W.M. Jones

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

  • The version of libguestfs.
  • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
  • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
  • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1