Scroll to navigation

guestfs-release-notes-1.12(1) Virtualization Support guestfs-release-notes-1.12(1)

НАЗВА

guestfs-release-notes - нотатки щодо випусків libguestfs

НОТАТКИ ЩОДО ВИПУСКУ LIBGUESTFS 1.12

Ці нотатки щодо випуску стосуються лише відмінностей від попереднього стабільного випуску (1.10.0). Докладний журнал змін є частиною журналу змін сховища git. Його також наведено у файлі ChangeLog, який є частиною архіву tar із кодом бібліотеки.

Нові можливості

guestfish

- Тепер у рядках guestfish можна використовувати екранування, приклад: ><fs> write /щось "рядок 1\nрядок 2\n"

- Для дописування даних до файлів можна скористатися командою guestfish write-append.

- Довготривалі вивантаження і отримання файлів можна скасувати за допомогою програмного інтерфейсу або натискання ^C у guestfish.

- Нова команда guestfish display для показу графічних файлів у гостьовій системі.

- У guestfish доповнення за Tab тепер працює і на пристроях /dev/mapper.

virt-inspector

- Програмний інтерфейс інспектування тепер здатен отримувати піктограму або логотип певних гостьових систем.

- До virt-inspector включено логотипи і назви вузлів для певних гостьових систем.

- virt-inspector тепер може отримувати дані щодо версії і випуску пакунків RPM.

- CentOS і Scientific Linux тепер вважаються окремими дистрибутивами у програмному інтерфейсі інспектування.

virt-resize

- virt-resize тепер може працювати з btrfs.

- За допомогою нового параметра virt-resize --ntfsresize-force можна змінювати розмір віртуальних машин Windows декілька разів.

інші virt tools

- У guestfish, guestmount, virt-cat, virt-df, virt-edit, virt-filesystems, virt-inspector, virt-ls та virt-rescue тепер можна скористатися параметром -d UUID для визначення гостьової системи за UUID. Це значно підвищує надійність роботи цих програм, якщо їх викликано іншими програмами.

- Параметр virt-ls -lR уможливлює складну ітерацію файловою системою та аналіз гостьової системи.

- У virt-win-reg реалізовано підтримку HKEY_USERS\<SID> та HKEY_USERS\<користувач>.

- Параметр virt-win-reg --unsafe-printable-strings уможливлює показ придатних до друку рядків у виведених даних (не є безпечним: ознайомтеся із документацією, перш ніж користуватися).

- virt-edit переписано на C.

Програмний інтерфейс і прив'язки до мов програмування

- Реалізовано повну підтримку Java. Див. http://libguestfs.org/guestfs-java.3.html

- За допомогою прив'язок до Java реалізовано підтримку JRuby.

- Тепер у повідомленнях трасування з'являється guestfs_close.

- У прив'язках до Python додано явний метод g.close().

- Програми мовою Python тепер можуть використовувати новий програмний інтерфейс подій.

- GIL Python вимикається на час викликів libguestfs, що уможливлює належну роботу багатопотокових програм мовою Python.

- Реалізовано підтримку 9pfs (файлових систем Plan 9, експортованих із основної системи).

- Додано -DGUESTFS_WARN_DEPRECATED=1 для попередження щодо використання функцій застарілого програмного інтерфейсу у програмах мовою C.

- Нова сторінка підручника guestfs-recipes(1), яку призначено для зберігання рецептів.

- mkfs-opts тепер може встановлювати розміри inode та сектора на створених файлових системах (дякуємо Nikita Menkovich).

- guestfs_last_errno тепер є доступною з OCaml (як g#last_errno ()).

Безпека

- optargs_bitmask перевіряється навіть для викликів, які не мають необов'язкових аргументів. Це унеможливлює використання можливої дірки у захисті фонової служби для ненадійних джерел викликів.

Нові програмні інтерфейси

btrfs-filesystem-resize, get-pgroup, inspect-get-icon, is-zero, is-zero-device, list-9p, list-dm-devices, mount-9p, ntfsresize-opts, set-pgroup, write-append

Внутрішня частина роботи програми

- Для визначення вад у коді було запущено Coverity (інструмент статичного аналізу). Було виправлено багато вад.

- Тепер генератор може обробляти функції, які повертають RBufferOut і мають необов'язкові аргументи.

- Реалізовано сумісність із Perl 5.14.

 - Сумісність з gcc 4.6.

- Було виконано перевірки захисту QEMU.

- Тести програмного інтерфейсу C тепер можуть повністю тестувати виклики із необов'язковими аргументами.

 - Скористайтеся ./configure --enable-install-daemon, щоб встановити /usr/sbin/guestfsd.
 - Каталог po-docs тепер стосується усіх сторінок підручника (man).

- stderr з процесу qemu тепер перехоплюється підсистемою подій.

Виправлені вади

 - 602997 part-get-bootable gives wrong result with an unordered part layout
 - 661280 virt-rescue: panic when shutting down: "/sbin/reboot: No such file or directory"
 - 700369 qemu-system-x86_64 says 'KVM not supported for this target'
 - 705200 guestmount attempt results in access denied
 - 714981 'list-filesystems' does not know about virtio 9p filesystems or detect existing mounts
 - 717786 libguestfs python bindings should have an explicit close call
 - 721275 virt-resize in F16 should support btrfs

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs-examples(1), guestfs-faq(1), guestfs-performance(1), guestfs-recipes(1), guestfs-testing(1), guestfs(3), guestfish(1), http://libguestfs.org/

АВТОР

Richard W.M. Jones

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

  • The version of libguestfs.
  • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
  • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
  • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1