Scroll to navigation

guestfs-release-notes-1.10(1) Virtualization Support guestfs-release-notes-1.10(1)

НАЗВА

guestfs-release-notes - нотатки щодо випусків libguestfs

НОТАТКИ ЩОДО ВИПУСКУ LIBGUESTFS 1.10

Ці нотатки щодо випуску стосуються лише відмінностей від попереднього стабільного випуску (1.8.0). Докладний журнал змін є частиною журналу змін сховища git. Його також наведено у файлі ChangeLog, який є частиною архіву tar із кодом бібліотеки.

Нові можливості

 - libguestfs та інструменти можна використовувати для роботи
 із робочими віртуальними машинами. Див. параметри guestfish
 --live та guestmount --live, а також (для низькорівневого інтерфейсу)
 нові програмні інтерфейси set-attach-method і get-attach-method.
 - Нові інструменти віртуалізації:
  virt-copy-in, virt-copy-out, virt-tar-in, virt-tar-out.
 - libguestfs може отримувати прив'язки до літер дисків для гостьових систем Windows.
 - virt-inspector показує прив'язки до літер дисків для гостьових систем Windows.
 - Літери дисків тепер можна використовувати у програмах virt-edit і guestfish під час роботи із гостьовими системами Windows.
 - virt-resize тепер працює із 32-бітовими основними системами.
 - Тепер ви можете інспектувати диски для встановлення та
  образи портативних систем для компакт-дисків багатьох різних операційних систем.
 - guestfish <! команда, виконує команду оболонки і вбудовує результат її виконання.

- guestfish, guestmount, virt-rescue тепер усі підтримують параметри --ro і --rw. Типовий варіант можна вибрати за допомогою файла налаштувань (/etc/libguestfs-tools.conf).

- Новий програмний інтерфейс подій надає змогу реєструвати декілька зворотних викликів для кожної події, уможливлює виклики програмного інтерфейсу з інших мов програмування і надає змогу переспрямовувати з stderr майже усі повідомлення журналу, діагностики та трасування.

- Ширша сумісність із FHS для тимчасових файлів, зокрема використання /var/tmp для великих кешованих файлів, які мають переживати перезавантаження (замість /tmp).

- параметр guestfish, guestmount -m уможливлює передавання параметрів монтування до підлеглої файлової системи.

- mkfs-opts уможливлює визначення можливостей файлових систем.

- Ефективніша обробка точок монтування, яка уможливлює належну сумісну роботу команд mkmountpoint, mount та umount-all.

- Реалізовано дописування префікса до повідомлень трасування, що уможливлює їхнє просте фільтрування за допомогою grep у виведених діагностичних повідомленнях.

 - guestfs_launch (команда guestfish run) тепер створює повідомлення щодо поступу (смужка поступу guestfish), якщо виконання триває понад 5 секунд.

- Реалізовано надсилання подій щодо поступу у режимі пульсації для декількох команд, час виконання яких не можна наперед оцінити. Оновлено код смужки поступу у guestfish для показу даних таких подій.

- Оприлюднено нові приклади коду такими мовами: C, Perl, Python, OCaml, Ruby.

 - Новий приклад програми virt-dhcp-address.

- Значні поліпшення у прив'язках до Java і Ruby.

 - До Perl включено спосіб отримання номера останньої помилки.
 - Прив'язки Python тепер сумісні з rpyc (завдяки Erez Shinan).
 - Для керування перекладами тепер використовується Transifex.
  http://www.transifex.net/projects/p/libguestfs/
 - У інспекції реалізовано підтримку дистрибутивів Red Hat Desktop, Slackware.

- Засіб інспектування тепер може обробляти гостьові системи Windows, у яких два або декілька дисків.

- Засіб інспектування тепер може відрізняти Windows 2008 Server і Windows 7.

- Засіб інспектування може виявляти встановлені 32-бітові програми у 64-бітовій Windows, де використовується емулятор WOW64.

 - За допомогою послідовного виправлення протоколу виправлено давню ваду RHBZ#576879, яка спричиняла помилки під час виконання команди вивантаження через втрату синхронізації у протоколі.
 - Новий логотип!

Безпека

 [немає]

Нові програмні інтерфейси

 first-private, get-attach-method, inspect-get-drive-mappings,
 inspect-get-product-variant,
 inspect-get-windows-current-control-set, next-private, resize2fs-M,
 set-attach-method.

Внутрішня частина роботи програми

- Файл HACKING застарів. Вміст файла було перенесено до розділу на сторінці підручника щодо guestfs(3).

- Спрощено libguestfs-test-tool. Тепер програма не вимагає статичного виконуваного файла і не намагається побудувати ISO.

- Створені за допомогою rpcgen файли збираються з використанням -fno-strict-aliasing, що має бути безпечнішим (дякуємо Matt Booth).

- virt-resize було переписано на OCaml.

- guestfish та інші інструменти було перевірено за допомогою valgrind; виправлено деякі витоки пам'яті.

Виправлені вади

 - 502533 Оновлення перекладу libguestfs польською
 - 576879 libguestfs protocol loses synchronization if you 'upload' before mounting disks
 - 599503 document that mkmountpoint and umount-all cannot be mixed
 - 617440 guestfish: fails to tilde expand '~' when the $HOME env is unset
 - 664558 RFE: Allow to set log callback in Ruby bindings
 - 665358 Завершено переклад пенджабською (pa_IN)
 - 666577 libguestfs: unknown filesystem /dev/fd0
 - 667610 Multiple bugs, memory leaks in libguestfs ruby bindings
 - 668112 virt-filesystems command fails on guest with corrupt filesystem label
 - 668574 guestfish -i is trying to mount all mounts from /etc/fstab and fails with an error when device doesn't exists
 - 673479 Add a grep-friendly string to LIBGUESTFS_TRACE output
 - 674130 Inspection code fails for Windows guest with two disks
 - 682756 libguestfs trace segfaults when list-filesystems returns error
 - 682979 libguestfs incorrectly detects Red Hat desktop as 'redhat-based' instead of 'redhat'
 - 690819 mkfs fails creating a filesystem on a disk device when using a disk with 'ide' interface
 - 691389 Extended attributes don't work over guestmount (FUSE)
 - 691724 virt-inspector reports unknown filesystem /dev/vda1
 - 692545 inspect-list-applications fails to detect 32 bit apps installed under WOW64 emulator on 64 bit Windows
 - 693324 sfdisk's python interface only accepts lists of type 'list' for the lines parameter

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs-examples(1), guestfs-faq(1), guestfs-performance(1), guestfs-recipes(1), guestfs-testing(1), guestfs(3), guestfish(1), http://libguestfs.org/

АВТОР

Richard W.M. Jones

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

 • The version of libguestfs.
 • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
 • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
 • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1