Scroll to navigation

guestfs-building(1) Virtualization Support guestfs-building(1)

НАЗВА

guestfs-building -- як зібрати libguestfs з початкових кодів

ОПИС

На цій сторінці підручника наведено настанови щодо того, як зібрати libguestfs з початкових кодів.

Основні кроки:

 • Встановити вимоги.
 • Збирання, з коду зі сховища git або з архіву з кодом.
 • Виконати тестування.
 • Запуск засобів з каталогу з початковим кодом або встановлення.

ВИМОГИ

Настанови для користувачів Fedora або Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

У Fedora для встановлення усіх потрібних пакунків слід користуватися dnf(8):

 dnf builddep libguestfs
 dnf install autoconf automake libtool gettext-devel

У системах, де все ще використовується yum(8), можна скористатися ним:

 yum-builddep libguestfs
 yum install autoconf automake libtool gettext-devel

Настанови для користувачів Debian або Ubuntu

Скористайтеся APT для встановлення усіх потрібних пакунків:

 apt-get build-dep libguestfs
 apt-get install autoconf automake libtool-bin gettext

Якщо ця команда не працює, зверніть увагу на пакунок із початковим кодом Debian http://packages.debian.org/source/libguestfs, на список "build-depends" і "build-depends-indep", і встановіть усі пакунки зі списку.

Повний список вимог

Встановити якомога більше пакунків із назвами з цього файла. (Без строгої вимоги встановити геть усі з цих пакунків.)

Зауваження: якщо ви збираєте libguestfs із наступним встановленням пакунків базової системи, під час збирання ці пакунки не буде вибрано автоматично, навіть якщо вами було віддано команду "make clean". Вам доведеться віддати ще й цю команду, щоб очистити стару базову систему supermin і примусово приготувати нову:

 make -C appliance clean-supermin-appliance
  
Обов’язкове.
Обов’язкове.
ядро ≥ 2.6.34
Обов'язкове. Має бути увімкнено такі можливості: "virtio-pci", "virtio-serial", "virtio-block", "virtio-net".
Обов'язковий. Зі списком альтернативних варіантів можна ознайомитися у розділі "ВИКОРИСТАННЯ ПОПЕРЕДНЬО ЗІБРАНОЇ БІНАРНОЇ ОСНОВНОЇ СИСТЕМИ" нижче.
Обов'язковий. Ми використовуємо розширення для нетипових засобів форматування printf для glibc (див. "НЕТИПОВІ ЗАСОБИ ФОРМАТУВАННЯ PRINTF У ФОНОВІЙ СЛУЖБІ" in guestfs-hacking(1)).
Обов'язковий. Ми використовуємо реалізацію XDR з "<rpc/xdr.h>", яка може походити з glibc, tirpc або іншої бібліотеки.

Програма "rpcgen" є необов'язковою. Вона знадобиться, лише якщо ви хочете зібрати програми з git і/або накласти на libguestfs латку із новим програмним інтерфейсом.

Обов'язковий. Ми використовуємо "__attribute__((cleanup))", розширення GCC, підтримку якого передбачено і у Clang.
Обов'язковий. Різноманітні засоби збирання та тестування написано мовою Perl. Perl не потрібен для роботи із самою бібліотекою, хіба що вам потрібен один із небагатьох інструментів віртуалізації, які усе ще написано мовою програмування Perl.
Perl "Pod::Man"
Perl "Pod::Simple"
Обов’язкове. Частина ядра Perl.
Обов’язкове.
Обов'язкове, якщо збирається версія з git. Необов'язкове, якщо збирання відбувається з архіву tar.
Обов’язкове.
Обов’язкове.
Обов’язкове.
Обов’язкове.
Обов’язкове.
One of these is Required.
Обов’язкове.
Обов’язкове.
Обов’язкове.
Required. These are the OCaml bindings for Augeas, found at: http://people.redhat.com/~rjones/augeas/
Обов’язкове.
Обов’язкове.
Обов’язкове.
Обов'язкове, якщо збирається версія з git. Необов'язкове, якщо збирання відбувається з архіву tar.
Обов'язковий. ocaml-hivex є прив'язкою OCaml для hivex, яка потрібна для збирання фонової служби.
Обов'язковий. Це бібліотека, яка використовується програмою file(1).
Необов'язкове. Завжди використовуйте найсвіжішу версію libvirt.
Необов’язкове. Використовується лише для тестування.
Необов'язкове. Використовується для обробки у libguestfs власних файлів налаштувань, наприклад /etc/libguestfs-tools.conf.
Необов'язковий. Використовується модулем libvirt для безпечного ізолювання базової системи (sVirt).
Необов'язкове. Для красивішого редагування рядків у guestfish(1).
Необов'язкове. Бібліотека і програми для обробки списків керування доступом (ACL) POSIX.
Необов'язкове. Бібліотека і програми для обробки можливостей Linux.
Необов'язкове. Бібліотека та ldmtool(1) для обробки динамічних дисків Windows.
Необов'язкове. Бібліотека для доступу до журналів systemd.
Необов'язкове. Підтримка дисків GPT.
Необов'язкове. Обробка піктограм з гостьових систем.
Необов'язкове. Обробка піктограм із гостьових систем Windows.
Optional. To parse the list of applications from RPM-based guests.
Perl "Expect"
Необов'язкове. Модуль Perl, який використовується для тестування virt-rescue(1).
Необов'язковий. fusermount(1), libfuse та модуль ядра потрібні, якщо вам потрібна guestmount(1) і/або підтримка mount-local.
статичний glibc
Необов'язковий. Використовується лише для тестування.
Необов'язкове. qemu-nbd використовується для тестування.
Необов'язкове. Використовується virt-builder для отримання даних.
Необов'язкове. Використовується virt-builder для перевіряння цифрових підписів.
Необов'язковий. Якщо доступний, virt-builder скористається цією бібліотекою для швидкого паралельного розпаковування шаблонів.
Необов'язкове. Використовується virt-log(1) для обробки файлів журналу подій Windows.
Необов'язкове. Для локалізації засобів віртуалізації OCaml.
Необов'язкове. Для тестування загальних модулів OCaml.
Perl "Module::Build" ≥ 0.19
Perl "Test::More"
Необов'язкове. Використовується для збирання і тестування прив'язок Perl.
Необов'язкове. Використовується для збирання прив'язок до Python. Підтримку Python 2 було вилучено у libguestfs 1.42.1.
Необов'язкове. Використовується для запуску комплексу тестування Python.
Необов’язкове. Використовується для збирання прив’язок до Ruby.
Необов'язковий. Для збирання прив'язок до Java потрібні пакунки Java, JNI та jpackage-utils.
Необов’язкове. Використовується для збирання прив’язок до Haskell.
Необов’язкове. Використовується для збирання прив’язок до PHP.
Необов'язкове. Використовується для збирання і тестування прив'язок GObject.
Необов’язкове. Використовується для збирання прив’язок до Vala.
Необов’язкове. Використовується для збирання прив’язок до LUA.
Необов’язкове. Використовується для збирання прив’язок до Erlang. Зауважте, що Erlang ≤ 22 не працюватиме, якщо ви не використовуватимете libguestfs ≤ 1.42.
Необов’язкове. Використовується для збирання прив’язок до Go.
Необов’язкове. Використовується для діагностування проблем із пам’яттю.
Обов'язковий. Для тестування взаємодії libvirt/libguestfs з Python.
Perl "libintl"
Необов'язкове.
Необов'язкове. Для доповнення команд у відповідь на натискання Tab у bash.
Необов'язкове. Бібліотека для докладного аналізу файлових систем.
Необов'язкове. Для категоризації файлів на основі вмісту.

ЗБИРАННЯ ІЗ GIT

Для збирання з git вам знадобляться додаткові залежності — "autoconf", "automake", "gettext", findlib з OCaml та po4a.

 git clone https://github.com/libguestfs/libguestfs
 cd libguestfs
 git submodule update --init
 autoreconf -i
 ./configure CFLAGS=-fPIC
 make

ЗБИРАННЯ ІЗ АРХІВІВ TAR

Архіви tar отримуються з http://download.libguestfs.org/. Stable tarballs are signed with the GnuPG key for "rich@annexia.org", see https://pgp.mit.edu/pks/lookup?op=vindex&search=0x91738F73E1B768A0. Відбиток — "F777 4FB1 AD07 4A7E 8C87 67EA 9173 8F73 E1B7 68A0".

Отримайте і розпакуйте архів.

 cd libguestfs-1.xx.yy
 ./configure
 make

ТЕСТУВАННЯ

НЕ ВИКОНУЙТЕ тестування від імені користувача root! Libguestfs можна зібрати і перевірити без використання адміністративного облікового запису (root). Запуск тестів від імені користувача root може бути небезпечним, не робіть цього.

Для перевірки, чи працюватиме збирання, віддайте таку команду:

 make quickcheck

Щоб запустити основні тести, віддайте таку команду:

 make check

Існує доволі багато інших тестів, які ви можете запустити. Опис цих тестів наведено у підручнику з guestfs-hacking(1).

ВСТАНОВЛЕННЯ

НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ командою "make install"! Її використання призведе до конфлікту встановлених версій libguestfs, а це ускладнить роботу користувачів. Замість використання цієї команди, ознайомтеся із описом використання ./run, наведеним у наступному розділі.

Пакувальники дистрибутивів можуть скористатися ось цим:

 make INSTALLDIRS=vendor DESTDIR=[temp-build-dir] install

СКРИПТ ./run

Ви можете запускати guestfish(1), guestmount(1) та інші інструменти віртуалізації без їхнього встановлення за допомогою скрипту ./run у кореневому каталозі розпакованого коду. Цей скрипт працює, встановлюючи декілька змінних середовища.

Приклад:

 ./run guestfish [звичайні аргументи guestfish ...]
 ./run virt-inspector [звичайні аргументи virt-inspector ...]

Скрипт ./run додає усі виконувані файли libguestfs до $PATH, отже у наведених вище прикладах guestfish і virt-inspector запускаються із каталогу збирання (не із загального каталогу встановленого guestfish, якщо такий існує).

Ви можете скористатися скриптом з будь-якого каталогу. Якщо вам потрібно запустити вашу програму, яка використовує libguestfs, має спрацювати така команда:

 /шлях/до/libguestfs/run ./ваша_програма [...]

Також можна запускати програми C під керуванням valgrind ось так:

 ./run valgrind [параметри valgrind...] virt-cat [параметри virt-cat...]

або у gdb:

 ./run gdb --аргументи virt-cat [параметри virt-cat...]

Це також працює із sudo (наприклад, якщо вам потрібен адміністративний доступ для libvirt або для доступу до блокового пристрою):

 sudo ./run virt-cat -d LinuxGuest /etc/passwd

Для встановлення значення змінних середовища ви можете скористатися або цим:

 LIBGUESTFS_HV=/my/qemu ./run guestfish

або:

 ./run env LIBGUESTFS_HV=/my/qemu guestfish

ФАЙЛИ local*

Файли у кореневому каталозі коду, назви яких починаються з префікса local*, буде проігноровано git. Ці файли можуть містити локальні налаштування або скрипти, які потрібні для збирання libguestfs.

I have a file called localconfigure which is a simple wrapper around configure containing local configure customizations that I need. It looks like this:

 . localenv
 ./configure.sh \
   -C \
   --enable-werror \
   "$@"

Далі, ви зможете скористатися цим файлом для збирання libguestfs:

 ./localconfigure && make

Якщо у кореневому каталозі збирання буде файл із назвою localenv, "make" обробить його вміст. У цьому файлі можуть міститися усі потрібні змінні середовища, наприклад змінні для пропускання тестів:

 # Пропустити цю перевірку, вона не працює.
 export SKIP_TEST_BTRFS_FSCK=1

Зауважте, що localenv включається до Makefile верхнього рівня (стає частиною Makefile). Але, якщо цей файл обробляється також вашим скриптом localconfigure, його буде використано як скрипт оболонки.

ВИБРАНІ ПАРАМЕТРИ ./configure

Для скрипту "./configure" передбачено багато параметрів. Зокрема, команда

 ./configure --help

показує список усіх цих параметрів. У цьому розділі наведено лише найважливіші з них.

Див. "ВИКОРИСТАННЯ ПОПЕРЕДНЬО ЗІБРАНОЇ БІНАРНОЇ ОСНОВНОЇ СИСТЕМИ" нижче.
Вимкнути вказані прив'язки до мов, навіть якщо "./configure" знайде усі потрібні бібліотеки і ці прив'язки можна буде зібрати.

Зауважте, що вимикання OCaml (прив'язок) або Perl призведе до того, що буде вимкнено частину комплексу засобів тестування та деякі інструменти.

OCaml is required to build libguestfs and this requirement cannot be removed. Using --disable-ocaml only disables the bindings.

Вимкнути підтримку FUSE у програмному інтерфейсі і програмі guestmount(1).
Не збирати версії бібліотеки libguestfs зі статичною прив'язкою.
Зазвичай, guestfsd(8) не встановлюється "make install", оскільки ця фонова служба у основній системі непотрібна (вона корисна, лише коли її «встановлено» у базовій системі supermin). Втім, якщо пакувальники збирають «портативну версію libguestfs», їм слід скористатися цим параметром.
За допомогою цього параметра можна перетворити попередження на помилки (тобто додати "-Werror"). Скористайтеся цим параметром для розробки, особливо, якщо надсилатимете латки. Загалом, цей параметр не слід використовувати для робочих або дистрибутивних збірок.
Визначає типовий спосіб, у який libguestfs запускає qemu (див. "МОДУЛЬ" in guestfs(3)). Якщо не вказано, типовим модулем буде "direct", що означає, що libguestfs запускатиме qemu безпосередньо.

У Fedora і Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ≥ 7 цим прапорцем можна скористатися для зміни типового модуля обробки на "libvirt", оскільки (особливо у RHEL) правила безпеки забороняють запуск qemu, інакше як за допомогою libvirt.

Зауважте, що незважаючи на цей параметр, у libguestfs збираються усі модулі обробки, і ви можете перевизначити модуль обробки під час запуску програм встановленням змінної середовища $LIBGUESTFS_BACKEND (або за допомогою програмних інтерфейсів).

Libguestfs потребує відомостей, який дистрибутив Linux використовується, щоб бібліотека могла вибрати назви пакунків базової системи належним чином (див., наприклад, appliance/packagelist.in). Зазвичай, це завдання виконується автоматично.

Втім, якщо ви збираєте і пакуєте libguestfs у новому дистрибутиві, ви можете скористатися --with-distro, щоб вказати, що дистрибутив є подібним до наявного (наприклад, --with-distro=REDHAT, якщо дистрибутив є новою похідною від Red Hat або CentOS).

Зауважте, що якщо ваш дистрибутив є повністю новим, він може потребувати внесення змін до основної гілки коду бібліотеки.

Цей параметр визначає вміст поля «extra», яке повертає "guestfs_version" in guestfs(3), а також виводиться параметром --version засобів віртуалізації. Вміст цього поля є довільним, втім, слід записати до нього список відокремлених комами фактів, зокрема щодо назви і версії бібліотеки, те, чи libvirt є типовим модулем обробки, і взагалі усе, що може допомогти користувачам із діагностичними проблемами.

Для нетипових і/або локальних збірок можете встановити для цього параметра значення "local", щоб позначити, що це не дистрибутивна збірка.

Зібрати libguestfs без підтримки libvirt, навіть якщо буде виявлено встановлені бібліотеки для розробки libvirt.
Визначає альтернативний виконуваний файл qemu (або список виконуваних файлів). Назву виконуваного файла можна змінити встановленням значення змінної середовища "LIBGUESTFS_HV".
Передає параметр --packager-config до supermin(1).

Найпоширенішим випадком використання цього параметра є збирання базової системи за допомогою альтернативного сховища пакунків (замість використання встановлених налаштувань yum, dnf, apt тощо для пошуку і отримання пакунків). Можливо, вам захочеться скористатися цим, якщо ви захочете зібрати libguestfs без використання з'єднання із мережею. Приклади використання цього параметра можна знайти у файлі "libguestfs.spec" для Fedora (див. "ЗБИРАННЯ ПАКУНКА ДЛЯ FEDORA" нижче, щоб дізнатися більше).

Передати додаткові параметри supermin(1). Див. appliance/make.sh.in, щоб зрозуміти, як саме це слід робити.
Цією змінною середовища можна скористатися для того, щоб вказати виконуваний файл python (наприклад, "python3"). Під час запуску "./configure" програма виконує визначення версії цього виконуваного файла Python, розташування бібліотек Python тощо.
Цією змінною середовища можна скористатися для вибору альтернативного виконуваного файла supermin(1). Вона може пригодитися, якщо ви хочете скористатися новішою версією supermin, ніж та, яка є частиною пакунків вашого дистрибутива, або якщо у вашому дистрибутиві взагалі немає пакунка supermin. У RHEL 7 вам слід встановити "SUPERMIN=/usr/bin/supermin5" під час збирання libguestfs.

НОТАТКИ ЩОДО QEMU І KVM

Типовою проблемою є помилкові або несумісні випуски qemu.

У різних версіях qemu можуть із різних причин виникати проблеми із завантаженням базової системи. Проблеми залежать від версії qemu та дистрибутивів Linux, які можуть накладати на код пакунка різні латки.

Якщо вами буде виявлено проблему, ви можете спробувати скористатися власним зібраним із початкових кодів виконуваним файлом qemu (qemu дуже просто зібрати із початкових кодів) за допомогою «обгортки qemu». Див. "ОБГОРТКИ QEMU" in guestfs(3).

Типово, скрипт налаштовування шукатиме qemu-kvm (підтримку KVM). KVM є набагато швидшим за звичайний qemu.

Крім того, може виникнути потреба у вмиканні підтримки KVM для користувачів, відмінних від root. Слід скористатися цими настановами: http://www.linux-kvm.org/page/FAQ#How_can_I_use_kvm_with_a_non-privileged_user.3F

У деяких системах таке теж спрацює:

 chmod 0666 /dev/kvm

У деяких системах, де зміна режиму доступу не переживає перезавантаження системи, вам доведеться внести зміни до налаштувань udev.

ВИКОРИСТАННЯ CLANG (LLVM) ЗАМІСТЬ GCC

 export CC=clang
 ./configure
 make

ВИКОРИСТАННЯ ПОПЕРЕДНЬО ЗІБРАНОЇ БІНАРНОЇ ОСНОВНОЇ СИСТЕМИ

Щоб зрозуміти, що таке базова система libguestfs, див. guestfs-internals(1).

Якщо ви користуєтеся операційною системою, відмінною від Linux, або дистрибутивом Linux, у якому немає пакунка supermin(1), або просто не хочете збирати власну базову систему libguestfs, ви можете скористатися попередньо зібраними двійковими базовими системами, які ми постачаємо: http://libguestfs.org/download/binaries/appliance

Зберіть libguestfs ось таким чином:

 ./configure --disable-appliance --disable-daemon
 make

Встановіть для змінної $LIBGUESTFS_PATH значення шляху, до якого ви розпакували архів tar із базовою системою, ось так:

 export LIBGUESTFS_PATH=/usr/local/lib/guestfs/appliance

і запускайте програми libguestfs та засоби віртуалізації у звичайний спосіб, наприклад, за допомогою скрипту ./run (див. вище).

ЗБИРАННЯ ПАКУНКА ДЛЯ FEDORA

Файл spec для Fedora зберігається тут: http://pkgs.fedoraproject.org/cgit/rpms/libguestfs.git/

Libguestfs зібрано у Fedora за допомогою типової системи збирання Fedora (Koji).

ЗБИРАННЯ ПАКУНКА ДЛЯ RED HAT ENTERPRISE LINUX

Збірки libguestfs для Red Hat Enterprise Linux (RHEL) містять дуже багато латок. Загалом, ці латки можна поділити на два типи:

 • Вимикання багатьох можливостей, підтримку яких ми не хочемо здійснювати для користувачів RHEL. Наприклад, ми вимикаємо підтримку можливості «libguestfs live».
 • Ми виконуємо зворотне портування можливостей основної версії.

Латки, які ми застосовуємо для випусків RHEL загально доступні у нашому основному сховищі коду git, гілка називається "rhel-x.y"

Наприклад, із латками для RHEL 7.3 можна ознайомитися тут: https://github.com/libguestfs/libguestfs/commits/rhel-7.3

Початкові коди і файли spec для версії libguestfs для RHEL можна знайти на сторінці https://git.centos.org/project/rpms. Також варто ознайомитися із вмістом сторінки https://wiki.centos.org/Sources.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs(3), guestfs-examples(3), guestfs-hacking(1), guestfs-internals(1), guestfs-performance(1), guestfs-release-notes(1), guestfs-testing(1), libguestfs-test-tool(1), libguestfs-make-fixed-appliance(1), http://libguestfs.org/.

АВТОРИ

Richard W.M. Jones ("rjones at redhat dot com")

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

 • The version of libguestfs.
 • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
 • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
 • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1