Scroll to navigation

CHECKXML5(1) Manual d'usuari de checkXML5 CHECKXML5(1)

NOM

checkXML5 - Una eina de validació XML per als documents DocBook en XML de KDE

SINOPSI

checkXML5 [nom_del_fitxer]

DESCRIPCIÓ

checkXML5 és una eina per a comprovar els errors de sintaxi en els fitxers DocBook en XML de KDE. També es pot emprar per a d'altres DocBook basats en fitxers en XML, però hauríeu d'utilitzar l'eina menys específica xmllint(1) si no esteu escrivint o treballant en la documentació de KDE.

VEGEU TAMBÉ

meinproc5(1) xmllint(1)

AUTOR

Watts, Lauri <lauri@kde.org>

Autor.
4 de març de 2014 Frameworks de KDE Frameworks 5