Scroll to navigation

CHECKXML5(1) Manual d'usuari del checkXML5 CHECKXML5(1)

NOM

checkXML5 - Una eina de validació XML per als documents DocBook en XML del KDE

SINOPSI

checkXML5 [nom_del_fitxer]

DESCRIPCIÓ

El checkXML5 és una eina per a comprovar els errors de sintaxi en els fitxers DocBook en XML del KDE. També es pot emprar per a d'altres DocBook basats en fitxers XML, però hauríeu d'usar una eina menys específica xmllint(1) si no esteu escrivint o treballant en la documentació del KDE.

VEGEU TAMBÉ

meinproc5(1) xmllint(1)

AUTOR

Watts, Lauri <lauri@kde.org>

Autor.
4 de març de 2014 Frameworks del KDE Frameworks