Scroll to navigation

DF(1) Команди користувача DF(1)

НАЗВА

df - повідомляє про використання місця у файловій системі

КОРОТКИЙ ОПИС

df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИС

Цю сторінку підручника присвячено df версії GNU. df показує об'єм доступного місця для кожної файлової системи, яка вказана як аргумент. Якщо не вказано назву файла, буде показано доступне місце для всіх поточний змонтованих файлових систем. Типово, місце буде показано у блоках по 1 кБ, якщо не вказана змінна середовища POSIXLY_CORRECT, яка змінює режим показу на режим із одиницями у 512 байтів.

Якщо аргументом є абсолютна назва файла вузла пристрою, що містить змонтовану файлову систему, то df показує доступний простір на цій файловій системі, а не в файловій системі, що містить вузол пристрою. Ця версія df не може показувати доступний простір на демонтованих файлових системах, тому що більшість видів систем вимагають непереносимих інтимних знань про структуру файлової системи.

ПАРАМЕТРИ

Буде показано відомості щодо файлової системи для кожного вказаного ФАЙЛА або, типово, для усіх файлових систем.

Обов'язкові аргументи для довгих параметрів також є обов'язковими для коротких параметрів.

враховуючи псевдо-, дублікати та недоступні файлові системи
масштабує розміри згідно вказаного РОЗМІРУ перед виведенням; наприклад, '-BM' виводить розміри в одиницях по 1,048,576 байтів; формат РОЗМІРУ дивіться нижче
виводить розміри в степенях числа 1024 (напр., 1023М)
виводить розміри в степенях числа 1000 (напр., 1.1G)
виводить інформацію в індексних вузлах замість використання блоків
like --block-size=
обмежити список до локальних файлових систем
не запускати синхронізацію, поки не буде отримано інформацію про використання (типова поведінка)
використовувати формат виведення визначений у СПИСКУ_ПОЛІВ або вивести всі поля, якщо СПИСОК_ПОЛІВ опущено.
використовувати формат виведення POSIX
виконувати синхронізацію перед отриманням інформації про використання
пропустити всі записи, що не впливають на доступне місце і вивести рядок із загальною сумою
обмежити список до файлових систем із типом ТИП
показувати типи файлових систем
обмежити список до файлових систем без типу ТИП
(буде проігноровано)
відображає довідку і виходить
виводить інформацію про версію і виходить

Значення показуються в одиницях першого доступного РОЗМІРУ, що вказаний у --block-size чи змінних середовища DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE і BLOCKSIZE. В іншому випадку, типово, одиниця дорівнює 1024 байтам (або 512 байтам, якщо вказано POSIXLY_CORRECT).

Аргумент РОЗМІР є цілим числом із необов'язковою одиницею (наприклад: 10К дорівнює 10*1024). Одиниці можуть бути K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (степені числа 1024) або KB,MB,... (степені числа 1000). Двійкові префікси також можна використовувати, як-от KiB=K, MiB=M і так далі.

СПИСОК_ПОЛІВ це розділений комами список стовпців, які будуть виведені. Правильними назвами полів є 'source', 'fstype', 'itotal', 'iused', 'iavail', 'ipcent', 'size', 'used', 'avail', 'pcent', 'file' і 'target' (дивіться сторінку info).

АВТОР

Авторами є Torbjorn Granlund, David MacKenzie і Paul Eggert.

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Мережева довідка GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Повідомляйте про будь-які помилки в перекладі на <https://translationproject.org/team/>

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Авторські права © 2024 Free Software Foundation, Inc. Ліцензія GPLv3+: GNU GPL версії 3 або пізнішої <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Це вільне програмне забезпечення: Ви можете вільно змінювати і розповсюджувати його. БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, в межах, дозволених законом.

ДИВ. ТАКОЖ

Повна документація <https://www.gnu.org/software/coreutils/df>
або доступна локально через: info '(coreutils) df invocation'

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Andrij Mizyk <andmizyk@gmail.com> і Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

Квітень 2024 року GNU coreutils 9.5