Scroll to navigation

virt-v2v-output-rhv(1) Virtualization Support virt-v2v-output-rhv(1)

НАЗВА

virt-v2v-output-rhv — використання virt-v2v для перетворення гостьових систем із виведенням даних до oVirt або RHV

КОРОТКИЙ ОПИС

 virt-v2v [-i* options] -o rhv-upload [-oc ENGINE_URL] -os STORAGE
            [-op PASSWORD] [-of raw]
            [-oo rhv-cafile=FILE]
            [-oo rhv-cluster=CLUSTER]
            [-oo rhv-proxy]
            [-oo rhv-disk-uuid=UUID ...]
            [-oo rhv-verifypeer]
 virt-v2v [параметри -i*] -o rhv -os [esd:/шлях|/шлях]
 virt-v2v [параметри -i*] -o vdsm
            [-oo vdsm-image-uuid=UUID]
            [-oo vdsm-vol-uuid=UUID]
            [-oo vdsm-vm-uuid=UUID]
            [-oo vdsm-ovf-output=КАТАЛОГ]

ОПИС

На цій сторінці наведено документацію щодо використання virt-v2v(1) для перетворення гостьових систем на керований екземпляр системи oVirt або RHV. Передбачено три режими виведення даних, одним з яких ви можете скористатися, але, зазвичай, слід користуватися лише -o rhv-upload. Два інших режими вважаються застарілими:

Повний опис: "ВИВЕДЕННЯ ДО RHV"

Це сучасний метод вивантаження до oVirt/RHV за допомогою програмного інтерфейсу REST. Потребує oVirt/RHV ≥ 4.2.

Повний опис: "ВИВЕДЕННЯ ДО ДОМЕНУ СХОВИЩА ЕКСПОРТУВАННЯ"

Це застарілий метод вивантаження даних до oVirt/RHV за допомогою домену сховища експортування (ESD). Доступ до ESD можна здійснювати або за допомогою NFS (використовуючи формат -os esd:/шлях), або, якщо сховище у вас вже змонтовано за допомогою NFS, визначенням шляху до точки монтування як -os /шлях.

Домен сховища експортування вважається застарілим з часу oVirt 4, тому у певний момент у майбутньому цей спосіб вже не працюватиме.

Це застарілий метод, який використовувався на внутрішньому рівні інтерфейсом користувача RHV-M. Його використання ніколи не призначалося для кінцевих користувачів.

ВИВЕДЕННЯ ДО RHV

Це новий метод вивантаження гостьових систем до oVirt або RHV безпосередньо за допомогою програмного інтерфейсу REST, потребує oVirt/RHV ≥ 4.2.

Вам слід вказати -o rhv-upload, а також такі додаткові параметри:

https://ovirt-engine.example.com/ovirt-engine/api"
Адреса програмного інтерфейсу REST, яка, зазвичай, складається із назви сервера із дописуванням рядка "/ovirt-engine/api", але може бути іншою, якщо ви вибрали інший каталог для встановлення рушія oVirt.

Крім того, ви можете додати до адреси ім'я користувача і порт. Якщо ім'я користувача не вказано, virt-v2v типово використовуватиме комбінацію "admin@internal", яка задає типові параметри облікового запису суперкористувача для екземплярів систем oVirt.

У поточній версії, вам слід використовувати -of raw, і ви не можете використовувати -oa preallocated.

Ці обмеження буде знято у майбутніх версіях.

Файл, який містить пароль, яким слід скористатися для з'єднання із рушієм oVirt. Зауважте, що файл має містити увесь пароль, без завершального символу нового рядка, і, з міркувань безпеки, для файла має бути встановлено режим доступу 0600, щоб інші користувачі не змогли його читати.
Домен сховища.
Файл ca.pem (служби сертифікації), скопійований з /etc/pki/ovirt-engine/ca.pem у рушії oVirt.

Якщо увімкнено -oo rhv-verifypeer, цим параметром можна скористатися для керування тим, яка служба сертифікації використовуватиметься для перевірки ідентичності клієнта. Якщо цей параметр не використано, буде використано загальносистемне сховище довірених сертифікатів.

Встановити назву кластера RHV. Якщо не вказано, буде використано назву "Default".
Цим параметром можна скористатися для визначення UUID вручну для дисків при створенні віртуальної машини. Якщо не вказано, рушій oVirt створить випадкові UUID для дисків. Будь ласка, зауважте, що:
 • вам слід передати стільки параметрів -oo rhv-disk-uuid=UUID, скільки дисків є у гостьовій системі;
 • the specified UUIDs must not conflict with the UUIDs of existing disks
Proxy the upload through oVirt Engine. This is slower than uploading directly to the oVirt node but may be necessary if you do not have direct network access to the nodes.
Перевірити автентичність сервера oVirt/RHV шляхом перевірки сертифіката сервера за допомогою служби сертифікації.

ВИВЕДЕННЯ ДО ДОМЕНУ СХОВИЩА ЕКСПОРТУВАННЯ

Вміст цього розділу стосується лише режиму виведення -o rhv. Якщо ви використовуєте virt-v2v з інтерфейсу користувача RHV-M, за сценою імпортування керується VDSM з використанням режиму виведення -o vdsm (режиму, яким кінцеві користувачі не повинні користуватися безпосередньо).

Вам слід вказати -o rhv і параметр -os, який вказує на домен сховища експортування RHV-M. Ви можете або вказати сервер NFS і точку монтування, наприклад "-os rhv-storage:/rhv/export", або можете спочатку змонтувати домен і вказати каталог, до якого його змонтовано, наприклад "-os /tmp/mnt". Будьте обережні: не слід вказувати домен сховища даних (Data Storage Domain), оскільки це не спрацює.

Якщо усі дії вдасться виконати успішно, virt-v2v запише нову гостьову систему до домену сховища експортування, але ця система ще не буде готова до запуску. Перш ніж нею можна буде скористатися, її слід імпортувати до RHV за допомогою інтерфейсу користувача.

У RHV ≥ 2.2 зробити це можна за допомогою вкладки «Storage» («Сховище»). Виберіть домен експортування, до якого було записано гостьову систему. У відповідь під списком доменів збереження буде показано панель із декількома вкладками, одна з яких називатиметься «VM Import». У списку буде пункт перетвореної гостьової системи. Позначте його і натисніть кнопку «Import». Докладніший опис можна знайти у документації з RHV.

Якщо ви експортуєте декілька гостьових систем, потім ви зможете усі їх імпортувати одночасно за допомогою інтерфейсу користувача.

Тестування перетворених даних RHV

Якщо у вас немає екземпляра oVirt або RHV для тестування, ви можете виконати тестування перетворення, створивши структуру каталогів, яка подібна до структури каталогів домену сховища експортування RHV-M, щоб «надурити» virt-v2v:

 uuid=`uuidgen`
 mkdir /tmp/rhv
 mkdir /tmp/rhv/$uuid
 mkdir /tmp/rhv/$uuid/images
 mkdir /tmp/rhv/$uuid/master
 mkdir /tmp/rhv/$uuid/master/vms
 touch /tmp/rhv/$uuid/dom_md
 virt-v2v [...] -o rhv -os /tmp/rhv

Діагностування помилок імпортування RHV-M

Коли ви експортуєте дані до домену сховища експортування RHV-M, а потім імпортуєте гостьову систему за допомогою інтерфейсу користувача RHV-M, ви можете зіткнутися із помилками при імпортуванні. Діагностування причини цих помилок — справа дуже складна, оскільки, зазвичай, інтерфейс користувача приховує справжню причину помилки.

Цікавими з цієї точки зору є такі файли журналів:

/var/log/vdsm/import/
У oVirt ≥ 4.1.0 VDSM зберігає файл журналу virt-v2v у цьому каталозі протягом 30 днів.

Цей каталог розташовано на вузлі, де виконується перетворення. Цей вузол можна вибрати за допомогою діалогового вікна імпортування або може бути знайдено за допомогою вкладки "Events" в адміністративному інтерфейсі oVirt.

/var/log/vdsm/vdsm.log
Як і вище, цей файл зберігається на вузлі, де виконується перетворення. У ньому містяться докладні повідомлення про помилки, пов'язані із низькорівневими операціями, які виконує VDSM. Він корисний, якщо помилку було пов'язано не з virt-v2v, а з VDSM.
/var/log/ovirt-engine/engine.log
Цей файл журналу зберігається на сервері RHV-M. У цьому містяться докладніші дані щодо усіх помилок, які було пов'язано із графічним інтерфейсом користувача oVirt.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

virt-v2v(1).

АВТОР

Richard W.M. Jones

АВТОРСЬКІ ПРАВА

© Red Hat Inc., 2009–2020

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

 • The version of libguestfs.
 • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
 • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
 • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-01-04 virt-v2v-2.4.0