Scroll to navigation

SSS_OBFUSCATE(8) Pàgines del manual de l'SSSD SSS_OBFUSCATE(8)

NAME

sss_obfuscate - ofusca una contrasenya en text clar

SYNOPSIS

sss_obfuscate [opcions] [PASSWORD]

DESCRIPCIÓ

sss_obfuscate converteix una contrasenya especificada a un format illegible per als humans i la posa a la secció del domini adequat del fitxer de configuració de l'SSSD.

La contrasenya en text clar es llegeix de l'entrada estàndard o s'introdueix de forma interactiva. La contrasenya ofuscada es fica al paràmetre “ldap_default_authtok” del domini SSSD indicat, i el paràmetre “ldap_default_authtok_type” s'estableix a “obfuscated_password”. Consulteu sssd-ldap(5) per a més detalls sobre aquests paràmetres.

Tingueu en compte que ofuscar les contrasenyes no proporciona cap benefici real de seguretat, ja que un atacant encara podria extreure la contrasenya amb enginyeria inversa. Es recomana aferrissadament l'ús de mecanismes d'autenticació millors com els certificats al cantó del client o el GSSAPI.

OPCIONS

-h,--help

Mostra el missatge d'ajuda i surt.

-s,--stdin

La contrasenya per ofuscar es llegirà de l'entrada estàndard.

-d,--domain DOMINI

El domini SSSD on s'utilitza la contrasenya. El nom per defecte és “default”.

-f,--file FITXER

Llegeix el fitxer de configuració que s'especifica amb el paràmetre posicional.

Per defecte: /etc/sssd/sssd.conf

VEGEU TAMBÉ

sssd(8), sssd.conf(5), sssd-ldap(5), sssd-ldap-attributes(5), sssd-krb5(5), sssd-simple(5), sssd-ipa(5), sssd-ad(5), sssd-sudo(5), sssd-session-recording(5), sss_cache(8), sss_debuglevel(8), sss_obfuscate(8), sss_seed(8), sssd_krb5_locator_plugin(8), sss_ssh_authorizedkeys(8), sss_ssh_knownhostsproxy(8), sssd-ifp(5), pam_sss(8). sss_rpcidmapd(5)

AUTHORS

The SSSD upstream - https://github.com/SSSD/sssd/

05/16/2024 SSSD