Scroll to navigation

SYSCTL.CONF(5) Формати файлів SYSCTL.CONF(5)

НАЗВА

sysctl.conf — файл попереднього завантаження або налаштувань sysctl.

ОПИС

sysctl.conf — простий файл, що містить значення sysctl, які слід прочитати і встановити за допомогою sysctl. Синтаксис є простим:

# коментар
; коментар
ключ = значення

Зауважте, що порожні рядки буде проігноровано так само, як пробіли перед і після ключа або значення, хоча самі значення можуть містити пробіли. Рядки, що починаються із символу # або ; вважатимуться коментарями і ігноруватимуться.

Якщо рядок починається з одинарного -, будь-які невдалі спроби встановити значення буде проігноровано.

ЗАУВАЖЕННЯ

Оскільки файл /etc/sysctl.conf використовується для перевизначення типових значень параметрів ядра, у цьому файлі попередньо визначається лише незначна кількість параметрів. Щоб ознайомитися зі списком усіх можливих параметрів, скористайтеся командою /sbin/sysctl -a або підручником із sysctl(8). Опис окремих параметрів можна знайти у документації до ядра системи.

ПРИКЛАД

# Зразок sysctl.conf
#

kernel.domainname = example.com ; тут є пробіл, який буде записано до sysctl!
kernel.modprobe = /sbin/mod probe

ФАЙЛИ

/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

Шляхи, де зазвичай зберігаються файли попереднього завантаження sysctl. Див. також параметр sysctl --system.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

sysctl(8)

АВТОР

George Staikos

Як надіслати звіт про вади

Про вади, будь ласка, повідомляйте на адресу procps@freelists.org

4 червня 2020 року procps-ng