Scroll to navigation

STDBUF(1) Användarkommandon STDBUF(1)

NAMN

stdbuf - kör KOMMANDO, med modifierade buffringsoperationer för dess standardströmmar

SYNOPSIS

stdbuf FLAGGA... KOMMANDO

BESKRIVNING

Kör KOMMANDO, med modifierade buffringsoperationer för dess standardströmmar.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Justera strömbuffring av standard in.
Justera strömbuffring av standard ut.
Justera strömbuffring av standard fel.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Om LÄGE är ”L” kommer motsvarande ström vara radbuffrad. Detta alternativ är ogiltigt med standard in.

Om LÄGE är ”0” kommer motsvarande ström vara obuffrad.

Annars är LÄGE ett tal som kan följas av ett av följande:KB 1000, K 1024, MB 1000·1000, M 1024·1024, och så vidare för G,T,P,E,Z,Y,R,Q. Binära prefix kan också användas: KiB=K, MiB=M, och så vidare. I detta fall kommer strömmen vara fullt buffrad med buffertstorleken satt till LÄGE byte.

OBSERVERA: Om KOMMANDO justerar buffringen på sina standardströmmar (tee(1) gör det till exempel) då kommer detta att åsidosätta motsvarande ändringar av stdbuf. Vidare använder några filter (som dd(1) och cat(1) etc.) inte strömmar för I/O, och påverkas alltså inte av stdbuf-inställningar.

Slutstatus:

125
om kommandot stdbuf självt misslyckas
126
om KOMMANDO hittas men inte kan startas
127
om KOMMANDO inte finns
-
annars slutstatus från KOMMANDO

EXEMPEL

tail -f access.log | stdbuf -oL cut -d ' ' -f1 | uniq
Detta kommer omedelbart visa unika poster från access.log

FEL

På GLIBC-plattformar, om man anger en buffertstorlek, t.ex., använder helt buffrat läge, kommer det resultera i odefinierat utfall.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Padraig Brady.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/stdbuf>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) stdbuf invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

april 2024 GNU coreutils 9.5