Scroll to navigation

HOSTID(1) Användarkommandon HOSTID(1)

NAMN

hostid - skriv ut den numeriska identifieraren för aktuell värd

SYNOPSIS

hostid [FLAGGA]

BESKRIVNING

Skriv ut den numeriska identifieraren (i hexadecimal form) för aktuell värd.

visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

UPPHOVSMAN

Skrivet av Jim Meyering.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

gethostid(3)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/hostid>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) hostid invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

april 2024 GNU coreutils 9.5