Scroll to navigation

GRUB-SYSLINUX2CFG(1) Användarkommandon GRUB-SYSLINUX2CFG(1)

NAMN

grub-syslinux2cfg - transformera syslinux-konfiguration till grub.cfg

SYNOPSIS

grub-syslinux2cfg [FLAGGA...] FIL

BESKRIVNING

Transformera syslinux-konfiguration till GRUB-konfiguration.

aktuell katalog för syslinux [standard är överordnad katalog till inmatningsfilen].
anta att inmatning är en konfigurationsfil för isolinux.
skriv utmatning till FIL [standard=stdut].
anta att inmatning är en konfigurationsfil för pxelinux.
rotkatalog för syslinuxdisk [standard=/].
anta att inmatning är en konfigurationsfil för syslinux.
rotkatalog som den kommer att ses under körtid [standard=/].
aktuell katalog för syslinux som den kommer att ses under körtid [standard är överordnad katalog för inmatningsfil].
skriv ut informativa meddelanden.
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE ÄVEN

grub-menulst2cfg(8)

Den fullständiga dokumentationen för grub-syslinux2cfg underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-syslinux2cfg är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-syslinux2cfg

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

februari 2024 GRUB2 2.12