Scroll to navigation

GRUB-MKIMAGE(1) Användarkommandon GRUB-MKIMAGE(1)

NAMN

grub-mkimage - gör en startbar avbildning av GRUB

SYNOPSIS

grub-mkimage [FLAGGA...] [FLAGGA]... [MODULER]

BESKRIVNING

Gör en startbar avbildning av GRUB.

bädda in FIL som en tidig konfiguration
välj komprimering att använda för kärnavbild
inaktivera shim_lock verifier
använd avbilder och moduler under KAT [standard=/usr/share/grub2/<platform>]
bädda in FIL som ett enhetsträd (DTB)
bädda in FIL som öppen nyckel för PGP-signaturkontroll
bädda in FIL som en memdisk-avbild

Implicerar ”-p (memdisk)/boot/grub” och åsidosätter

med senare alternativ.
lägg till NOTE-segment för CHRP IEEE1275
mata ut en genererad avbild till FIL [standard=stdut]
Generera en avbildning i FORMAT; tillgängliga format: i386-coreboot, i386-multiboot, i386-pc, i386-xen_pvh, i386-pc-pxe, i386-pc-eltorito, i386-efi, i386-ieee1275, i386-qemu, x86_64-efi, i386-xen, x86_64-xen, mipsel-yeeloong-flash, mipsel-fuloong2f-flash, mipsel-loongson-elf, powerpc-ieee1275, sparc64-ieee1275-raw, sparc64-ieee1275-cdcore, sparc64-ieee1275-aout, ia64-efi, mips-arc, mipsel-arc, mipsel-qemu_mips-elf, mips-qemu_mips-flash, mipsel-qemu_mips-flash, mips-qemu_mips-elf, arm-uboot, arm-coreboot-vexpress, arm-coreboot-veyron, arm-efi, arm64-efi, loongarch64-efi, riscv32-efi, riscv64-efi
sätt prefixkatalog
SBAT-metadata
Lägg till ett noteringssegment som reserverar STORLEK byte åt en tillagd signatur
skriv ut informativa meddelanden.
bädda in FIL som ett x509-certifikat för tillagd signaturkontroll
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE ÄVEN

grub-install(8), grub-mkrescue(1), grub-mknetdir(8)

Den fullständiga dokumentationen för grub-mkimage underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-mkimage är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-mkimage

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

februari 2024 GRUB2 2.12