Scroll to navigation

GRUB-KBDCOMP(1) Användarkommandon GRUB-KBDCOMP(1)

NAMN

grub-kbdcomp - skapa tangentbordslayoutfil för GRUB

SYNOPSIS

grub-kbdcomp -o UTMATNING CKBMAP_ARGUMENT...

BESKRIVNING

grub-kbdcomp bearbetar en layoutbeskrivning för ett X-tangentbord i formatet keymaps(5) till ett format som kan användas av GRUB:s kommando keymap.

Skapa tangentbordslayoutfil för GRUB.

skriv ut detta meddelande och avsluta
skriv ut versionsinformation och avsluta
spara utmatning i FIL [krävs]

grub-kbdcomp genererar en tangentbordslayout för GRUB med ckbcomp

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE ÄVEN

grub-mklayout(8)

Den fullständiga dokumentationen för grub-kbdcomp underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-kbdcomp är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-kbdcomp

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

februari 2024 grub-kbdcomp ()