Scroll to navigation

BASE64(1) Användarkommandon BASE64(1)

NAMN

base64 — base64-koda/-avkoda data och skriv till standard ut

SYNOPSIS

base64 [FLAGGA]... [FIL]

BESKRIVNING

Base64-koda eller -avkoda FIL, eller standard in, till standard ut.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Avkoda data.
Vid avkodning, bortse från ickealfabetiska tecken.
Bryt kodade rader efter KOL tecken (76 som standard). Använd 0 för att slå av radbrytning.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Data kodas för base64-alfabetet enligt beskrivningen i RFC 3548. Vid avkodning kan indata innehålla nyradstecken förutom de byte som tillhör det egentliga base64-alfabetet. Använd --ignore-garbage för att försöka återhämta från tecken utanför alfabetet i den kodade strömmen.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Simon Josefsson.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

basenc(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/base64>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) base64 invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4