Scroll to navigation

wcwidth(3) Library Functions Manual wcwidth(3)

NUME

wcwidth - determină coloanele necesare pentru un caracter lat

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#define _XOPEN_SOURCE       /* Consultați feature_test_macros(7) */
#include <wchar.h>
int wcwidth(wchar_t c);

DESCRIERE

Funcția wcwidth() returnează numărul de coloane necesare pentru a reprezenta caracterul lat c. Dacă c este un caracter lat imprimabil, valoarea este cel puțin 0. Dacă c este un caracter lat null (L'\0'), valoarea este 0. În caz contrar, se returnează -1.

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția wcwidth() returnează numărul de poziții ale coloanelor pentru c.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wcwidth() Siguranța firelor MT-Safe locale

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001.

Rețineți că înainte de glibc 2.2.5, glibc folosea prototipul

int wcwidth(wint_t c);

NOTE

Comportamentul lui wcwidth() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

CONSULTAȚI ȘI

iswprint(3), wcswidth(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01