Scroll to navigation

wcscspn(3) Library Functions Manual wcscspn(3)

NUME

wcscspn - caută un șir de caractere late pentru orice caracter dintr-un set de caractere late

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <wchar.h>
size_t wcscspn(const wchar_t *wcs, const wchar_t *reject);

DESCRIERE

Funcția wcscspn() este echivalentul în caractere late al funcției strcspn(3). Aceasta determină lungimea celui mai lung segment inițial din wcs care constă în întregime din caractere late care nu sunt enumerate în reject. Cu alte cuvinte, această funcție caută prima apariție în șirul de caractere late wcs a oricăruia dintre caracterele din șirul de caractere late reject.

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția wcscspn() returnează numărul de caractere late din cel mai lung segment inițial din wcs care constă în întregime din caractere late care nu sunt enumerate în reject. Cu alte cuvinte, această funcție returnează poziția primei apariții în șirul de caractere late wcs a oricăruia dintre caracterele din șirul de caractere late reject sau wcslen(wcs) dacă nu există niciunul.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wcscspn() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99.

CONSULTAȚI ȘI

strcspn(3), wcspbrk(3), wcsspn(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01