Scroll to navigation

wcscat(3) Library Functions Manual wcscat(3)

NUME

wcscat - concatenează două șiruri de caractere late

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <wchar.h>
wchar_t *wcscat(wchar_t *restrict destinație, const wchar_t *restrict sursă);

DESCRIERE

Funcția wcscat() este echivalentul în caractere late al funcției strcat(3). Aceasta copiază șirul de caractere late indicat de sursă, inclusiv caracterul lat null de terminare (L'\0'), la sfârșitul șirului de caractere late indicat de destinație.

Șirurile nu se pot suprapune.

Programatorul trebuie să se asigure că există spațiu pentru cel puțin wcslen(destinație)+wcslen(sursă)+1 caractere late la destinație.

VALOAREA RETURNATĂ

wcscat() returns dest.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wcscat() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99.

CONSULTAȚI ȘI

strcat(3), wcpcpy(3), wcscpy(3), wcsncat(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01