Scroll to navigation

timeradd(3) Library Functions Manual timeradd(3)

NUME

timeradd, timersub, timercmp, timerclear, timerisset - operații timeval

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <sys/time.h>
void timeradd(struct timeval *a, struct timeval *b,
       struct timeval *res);
void timersub(struct timeval *a, struct timeval *b,
       struct timeval *res);
void timerclear(struct timeval *tvp);
int timerisset(struct timeval *tvp);
int timercmp(struct timeval *a, struct timeval *b, CMP);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

Toate funcțiile prezentate mai sus:


Începând cu glibc 2.19:
_DEFAULT_SOURCE
glibc 2.19 și versiunile anterioare:
_BSD_SOURCE

DESCRIERE

Macrocomenzile sunt furnizate pentru a opera asupra structurilor timeval, definite în <sys/time.h> ca:


struct timeval {

time_t tv_sec; /* secunde */
suseconds_t tv_usec; /* microsecunde */ };

timeradd() adună valorile de timp din a și b și plasează suma în structura timeval indicată de res. Rezultatul este normalizat astfel încât res->tv_usec să aibă o valoare cuprinsă între 0 și 999,999.

timersub() scade valoarea de timp din b din valoarea de timp din a și plasează rezultatul în structura timeval indicată de res. Rezultatul este normalizat astfel încât res->tv_usec să aibă o valoare cuprinsă între 0 și 999,999.

timerclear() golește structura timeval indicată de tvp, astfel încât aceasta să reprezinte Epoca: 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC).

timerisset() returnează true (non-zero) dacă oricare dintre câmpurile structurii timeval indicată de tvp conține o valoare non-zero.

timercmp() compară valorile cronometrului din a și b folosind operatorul de comparație CMP și returnează true (nonzero) sau false (0) în funcție de rezultatul comparației. Unele sisteme (dar nu și Linux/glibc), au o implementare timercmp() defectuoasă, în care CMP de >=, <= și == nu funcționează; aplicațiile portabile pot folosi în schimb


!timercmp(..., <)
!timercmp(..., >)
!timercmp(..., !=)

VALOAREA RETURNATĂ

timerisset() și timercmp() returnează true (nonzero) sau false (0).

ERORI-IEȘIRE

Nu sunt definite erori.

STANDARDE

Niciunul.

ISTORIC

BSD.

CONSULTAȚI ȘI

gettimeofday(2), time(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

30 martie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01