Scroll to navigation

strtoimax(3) Library Functions Manual strtoimax(3)

NUME

strtoimax, strtoumax - convertesc un șir de caractere în număr întreg

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <inttypes.h>
intmax_t strtoimax(const char *restrict nptr, char **restrict endptr,
          int base);
uintmax_t strtoumax(const char *restrict nptr, char **restrict endptr,
          int base);

DESCRIERE

Aceste funcții sunt la fel ca strtol(3) și strtoul(3), cu excepția faptului că acestea returnează o valoare de tip intmax_t și, respectiv, uintmax_t.

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, se returnează valoarea convertită. Dacă nu s-a găsit nimic de convertit, se returnează zero. În caz de depășire sau subnivel se returnează INTMAX_MAX sau INTMAX_MIN sau UINTMAX_MAX, iar errno este stabilit la ERANGE.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
strtoimax(), strtoumax() Siguranța firelor MT-Safe locale

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99.

CONSULTAȚI ȘI

imaxabs(3), imaxdiv(3), strtol(3), strtoul(3), wcstoimax(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01