Scroll to navigation

sem_destroy(3) Library Functions Manual sem_destroy(3)

NUME

sem_destroy - distruge un semafor fără nume

BIBLIOTECA

Biblioteca de fire de execuție POSIX (libpthread, -lpthread)

SINOPSIS

#include <semaphore.h>
int sem_destroy(sem_t *semafor);

DESCRIERE

sem_destroy() distruge semaforul fără nume de la adresa indicată de semafor.

Numai un semafor care a fost inițializat prin sem_init(3) trebuie distrus cu ajutorul sem_destroy().

Distrugerea unui semafor pe care alte procese sau fire de execuție sunt blocate în prezent (în sem_wait(3)) produce un comportament nedefinit.

Utilizarea unui semafor care a fost distrus produce rezultate nedefinite, până când semaforul a fost reinițializat folosind sem_init(3).

VALOAREA RETURNATĂ

sem_destroy() returnează 0 în caz de succes; în caz de eroare, se returnează -1, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

ERORI-IEȘIRE

semafor nu este un semafor valid.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
sem_destroy() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001.

NOTE

Un semafor fără nume trebuie distrus cu sem_destroy() înainte ca memoria în care este localizat să fie eliberată. În caz contrar, se pot produce pierderi de resurse în anumite implementări.

CONSULTAȚI ȘI

sem_init(3), sem_post(3), sem_wait(3), sem_overview(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)