Scroll to navigation

ptsname(3) Library Functions Manual ptsname(3)

NUME

ptsname, ptsname_r - obține numele pseudoterminalului sclav

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <stdlib.h>
char *ptsname(int fd);
int ptsname_r(int fd, char buf[.buflen], size_t buflen);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

ptsname():


Începând cu glibc 2.24:
_XOPEN_SOURCE >= 500
glibc 2.23 și versiunile anterioare:
_XOPEN_SOURCE

ptsname_r():


_GNU_SOURCE

DESCRIERE

Funcția ptsname() returnează numele dispozitivului pseudoterminal sclav corespunzător maestrului la care face referire descriptorul de fișier fd.

Funcția ptsname_r() este echivalentul reentrant al funcției ptsname(). Aceasta returnează numele dispozitivului pseudoterminal sclav sub forma unui șir de caractere cu terminație nulă în memoria tampon indicată de buf. Argumentul buflen specifică numărul de octeți disponibili în buf.

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, ptsname() returnează un indicator către un șir de caractere în memoria statică, care va fi suprascris de apelurile ulterioare. Acest indicator nu trebuie să fie eliberat. În caz de eșec, se returnează NULL.

În caz de succes, ptsname_r() returnează 0. În caz de eșec, se returnează un număr de eroare pentru a indica eroarea.

ERORI-IEȘIRE

(numai ptsname_r()) buf este NULL; (această eroare este returnată numai pentru glibc 2.25 și versiunile anterioare).
fd nu se referă la un dispozitiv maestru pseudoterminal.
(numai ptsname_r()) buf este prea mic.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
ptsname() Siguranța firelor MT-Unsafe race:ptsname
ptsname_r() Siguranța firelor MT-Safe

VERSIUNI

O versiune a ptsname_r() este documentată pe Tru64 și HP-UX, dar în aceste implementări, -1 este returnat în caz de eroare, cu errno configurată pentru a indica eroarea. Evitați utilizarea acestei funcții în programele portabile.

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ptsname_r() este o extensie Linux, care este propusă pentru a fi inclusă în următoarea revizuire majoră a POSIX.1 (ediția 8).

ISTORIC

POSIX.1-2001. glibc 2.1.

ptsname() face parte din suportul pentru pseudoterminalul UNIX 98 (a se vedea pts(4)).

CONSULTAȚI ȘI

grantpt(3), posix_openpt(3), ttyname(3), unlockpt(3), pts(4), pty(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01