Scroll to navigation

PS2PDF(1) Ghostscript PS2PDF(1)

NUME

ps2pdf - convertește PostScript în PDF folosind ghostscript
ps2pdf12 - convertește PostScript în PDF 1.2 (compatibil cu Acrobat 3 și ulterior) folosind ghostscript
ps2pdf13 - convertește PostScript în PDF 1.3 (compatibil cu Acrobat 4 și ulterior) folosind ghostscript
ps2pdf14 - convertește PostScript în PDF 1.4 (compatibil cu Acrobat 5 și ulterior) folosind ghostscript

REZUMAT

ps2pdf [opțiuni...] {intrare.[e]ps|-} [ieșire.pdf|-]
ps2pdf12 [opțiuni...] {intrare.[e]ps|-} [ieșire.pdf|-]
ps2pdf13 [opțiuni...] {intrare.[e]ps|-} [ieșire.pdf|-]
ps2pdf14 [opțiuni...] {intrare.[e]ps|-} [ieșire.pdf|-]

DESCRIERE

Scripturile ps2pdf sunt similare pentru aproape toate funcționalitățile (dar nu și pentru interfața cu utilizatorul) ale produsului Acrobat(TM) Distiller(TM) de la Adobe: acestea convertesc fișierele PostScript în fișiere în format de document portabil („Portable Document Format”: PDF).

Dacă nu se specifică numele fișierului de ieșire, acesta este plasat într-un fișier cu același nume, cu extensia „.pdf”, în directorul de lucru curent. Fie numele fișierului de intrare, fie numele fișierului de ieșire poate fi „-” pentru a solicita citirea de la intrarea stsandard sau, respectiv, scrierea la ieșirea standard, atunci când este utilizat ca filtru.

Cele trei scripturi diferă după cum urmează:

  • ps2pdf12 va produce întotdeauna o ieșire în format PDF 1.2 (compatibil cu Acrobat 3 și ulterior).
  • ps2pdf13 va produce întotdeauna o ieșire în format PDF 1.3 (compatibil cu Acrobat 4 și ulterior).
  • ps2pdf14 va produce întotdeauna o ieșire în format PDF 1.4 (compatibil cu Acrobat 5 și ulterior).
  • ps2pdf în sine produce în prezent ieșirea în format PDF 1.4. Totuși, acest lucru se poate schimba în viitor. Dacă vă interesează nivelul de compatibilitate al ieșirii, utilizați ps2pdf12, ps2pdf13 sau ps2pdf14, sau utilizați opțiunea -dCompatibilityLevel=1.x în linia de comandă.

Există unele limitări în conversia ps2pdf. Pentru mai multe informații, consultați documentația HTML. Un număr mare de parametri Adobe Distiller(TM) care pot fi utilizați pentru a controla conversia sunt, de asemenea, documentați acolo, inclusiv instrucțiuni pentru generarea de documente PDF/X și PDF/A.

OPȚIUNI

Scripturile ps2pdf utilizează aceleași opțiuni ca și gs(1).

EXEMPLE

Conversia unui fișier figură.ps în fișier figură.pdf:

ps2pdf figură.ps

O conversie mai specifică:

ps2pdf -dPDFSETTINGS=/prepress figură.ps rezultat.pdf

Conversia ca parte a unei conducte:

make_report.pl -t ps | ps2pdf -dCompatibilityLevel=1.3 - - | lpr

CONSULTAȚI ȘI

gs(1), ps2pdfwr(1),
VectorDevices.htm din documentația Ghostscript

ERORI

A se vedea http://bugs.ghostscript.com/ și grupul de știri Usenet comp.lang.postscript.

VERSIUNEA

Acest document a fost revizuit ultima dată pentru versiunea Ghostscript 10.02.1.

AUTOR

Artifex Software, Inc. sunt principalii întreținători ai Ghostscript. Această pagină de manual este realizată de George Ferguson.

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

01 noiembrie 2023 10.02.1