Scroll to navigation

pow10(3) Library Functions Manual pow10(3)

NUME

pow10, pow10f, pow10l - funcții de puteri în baza 10

BIBLIOTECA

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

REZUMAT

#define _GNU_SOURCE         /* A se vedea feature_test_macros(7) */
#include <math.h>
double pow10(double x);
float pow10f(float x);
long double pow10l(long double x);

DESCRIERE

Aceste funcții returnează valoarea lui 10 ridicată la puterea x.

Nota bene: Aceste funcții îndeplinesc exact aceeași sarcină ca și funcțiile descrise în exp10(3), cu diferența că funcțiile acestea din urmă sunt acum standardizate în TS 18661-4:2015. Aceste funcții din urmă ar trebui să fie utilizate cu prioritate față de funcțiile descrise în această pagină.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
pow10(), pow10f(), pow10l() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

GNU.

VERSIUNI

glibc 2.1. Eliminată în glibc 2.27.

CONSULTAȚI ȘI

exp10(3), pow(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01