Scroll to navigation

modf(3) Library Functions Manual modf(3)

NUME

modf, modff, modfl - extrage valori întregi și fracționare cu semn, din numere în virgulă mobilă

BIBLIOTECA

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

REZUMAT

#include <math.h>
double modf(double x, double *iptr);
float modff(float x, float *iptr);
long double modfl(long double x, long double *iptr);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

modff(), modfl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

DESCRIERE

Aceste funcții descompun argumentul x într-o parte integrală și o parte fracționară, fiecare dintre acestea având același semn ca și x. Partea integrală este stocată în locația indicată de iptr.

VALOAREA RETURNATĂ

Aceste funcții returnează partea fracționară a lui x.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN, iar *iptr este configurat la un NaN.

Dacă x este infinit pozitiv (infinit negativ), se returnează +0 (-0), iar *iptr este configurat la infinit pozitiv (infinit negativ).

ERORI-IEȘIRE

Nu apar erori.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
modf(), modff(), modfl() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD, C89.

CONSULTAȚI ȘI

frexp(3), ldexp(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01