Scroll to navigation

makedev(3) Library Functions Manual makedev(3)

NUME

makedev, major, minor - gestionează un număr de dispozitiv

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <sys/sysmacros.h>
dev_t makedev(unsigned int maj, unsigned int min);
unsigned int major(dev_t dev);
unsigned int minor(dev_t dev);

DESCRIERE

Un ID de dispozitiv este format din două părți: un ID principal (major), care identifică clasa dispozitivului, și un ID secundar (minor), care identifică o instanță specifică a unui dispozitiv din clasa respectivă. Un ID de dispozitiv este reprezentat cu ajutorul tipului dev_t.

Dându-se ID-urile de dispozitiv major și minor, makedev() le combină pentru a produce un ID de dispozitiv, returnat ca rezultat al funcției. Acest ID de dispozitiv poate fi dat, de exemplu, lui mknod(2).

Funcțiile major() și minor() îndeplinesc sarcina inversă: având în vedere un ID de dispozitiv, acestea returnează, respectiv, componenta majoră și cea minoră. Aceste macrocomenzi pot fi utile, de exemplu, pentru a descompune ID-urile dispozitivelor din structura returnată de stat(2).

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
makedev(), major(), minor() Siguranța firelor MT-Safe

VERSIUNI

BSD-urile expun definițiile pentru aceste macrocomenzi prin <sys/types.h>.

STANDARDE

Niciunul.

ISTORIC

BSD, HP-UX, Solaris, AIX, Irix.

Aceste interfețe sunt definite sub formă de macrocomenzi. Începând cu glibc 2.3.3.3, acestea sunt pseudonime (alias) pentru trei funcții specifice GNU: gnu_dev_makedev(), gnu_dev_major() și gnu_dev_minor(). Aceste din urmă denumiri sunt exportate, dar denumirile tradiționale sunt mai portabile.

În funcție de versiune, glibc expune, de asemenea, definițiile pentru aceste macrocomenzi din <sys/types.h> dacă sunt definite macrocomenzi de testare a caracteristicilor adecvate. Cu toate acestea, acest comportament a fost depreciat în glibc 2.25, iar începând cu glibc 2.28, <sys/types.h> nu mai oferă aceste definiții.

CONSULTAȚI ȘI

mknod(2), stat(2)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01