Scroll to navigation

login(3) Library Functions Manual login(3)

NUME

login, logout - scrie intrări utmp și wtmp

BIBLIOTECA

Biblioteca de utilități a sistemului (libutil, -lutil)

REZUMAT

#include <utmp.h>
void login(const struct utmp *ut);
int logout(const char *ut_line);

DESCRIERE

Fișierul „utmp” înregistrează cine utilizează în prezent sistemul. Fișierul „wtmp” înregistrează toate intrările și ieșirile din sistem. A se vedea utmp(5).

Funcția login() ia struct utmp, ut furnizate și le scrie atât în fișierul „utmp”, cât și în fișierul „wtmp”.

Funcția logout() șterge intrarea din fișierul utmp.

Detalii GNU

Mai precis, login() ia argumentul ut struct, umple câmpul ut->ut_type (dacă există un astfel de câmp) cu valoarea USER_PROCESS și umple câmpul ut->ut_pid (dacă există un astfel de câmp) cu ID-ul procesului care îl apelează. Apoi încearcă să completeze câmpul ut->ut_line. Se ia primul dintre stdin, stdout, stderr care este un terminal și stochează în acest câmp numele rutei corespunzătoare minus un eventual /dev/ de început și apoi scrie structura în fișierul „utmp”. Pe de altă parte, în cazul în care nu a fost găsit niciun nume de terminal, acest câmp este completat cu „???”, iar structura nu este scrisă în fișierul „utmp”. După aceasta, structura este scrisă în fișierul „wtmp”.

Funcția logout() caută în fișierul „utmp” o intrare care să corespundă argumentului ut_line. Dacă se găsește o înregistrare, aceasta este actualizată prin anularea câmpurilor ut_name și ut_host, actualizarea câmpului ut_tv timestamp și stabilirea lui ut_type (dacă există un astfel de câmp) la DEAD_PROCESS.

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția logout() returnează 1 dacă intrarea a fost scrisă cu succes în baza de date sau 0 dacă s-a produs o eroare.

FIȘIERE

/var/run/utmp
baza de date de conturi de utilizatori, configurată prin _PATH_UTMP în <paths.h>.
/var/log/wtmp
fișierul jurnal de conturi ale utilizatorilor, configurat prin _PATH_WTMP în <paths.h>.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
login(), logout() Siguranța firelor MT-Unsafe race:utent sig:ALRM timer

În tabelul de mai sus, utent din race:utent înseamnă că, dacă oricare dintre funcțiile setutent(3), getutent(3) sau endutent(3) sunt utilizate în paralel în diferite fire de execuție ale unui program, atunci ar putea apărea accesări concurente de date („data races”). login() și logout() apelează aceste funcții, așa că folosim „race:utent” pentru a le reaminti utilizatorilor.

VERSIUNI

Membrul ut_user din struct utmp se numește ut_name în BSD. Prin urmare, ut_name este definit ca un alias pentru ut_user în <utmp.h>.

STANDARDE

BSD.

CONSULTAȚI ȘI

getutent(3), utmp(5)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01