Scroll to navigation

j0(3) Library Functions Manual j0(3)

NUME

j0, j0f, j0l, j1, j1f, j1l, jn, jnf, jnl - funcții Bessel de primul tip

BIBLIOTECA

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

REZUMAT

#include <math.h>
double j0(double x);
double j1(double x);
double jn(int n, double x);
float j0f(float x);
float j1f(float x);
float jnf(int n, float x);
long double j0l(long double x);
long double j1l(long double x);
long double jnl(int n, long double x);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

j0(), j1(), jn():


_XOPEN_SOURCE
|| /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

j0f(), j0l(), j1f(), j1l(), jnf(), jnl():


_XOPEN_SOURCE >= 600
|| (_ISOC99_SOURCE && _XOPEN_SOURCE)
|| /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

DESCRIERE

Funcțiile j0() și j1() returnează funcțiile Bessel de x de primul tip de ordinul 0 și, respectiv, 1. Funcția jn() returnează funcția Bessel a lui x de primul tip de ordinul n.

Funcțiile j0() și j1() returnează funcțiile Bessel de x de primul tip de ordinul 0 și, respectiv, 1. Funcția jn() returnează funcția Bessel a lui x de primul tip de ordinul n.

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, aceste funcții returnează valoarea Bessel corespunzătoare de primul tip pentru x.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

În cazul în care x are o mărime prea mare sau dacă rezultatul este prea mic, se produce o eroare de interval, iar valoarea de returnare este 0.

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la ERANGE.

Aceste funcții nu generează excepții pentru fetestexcept(3).

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
j0(), j0f(), j0l() Siguranța firelor MT-Safe
j1(), j1f(), j1l() Siguranța firelor MT-Safe
jn(), jnf(), jnl() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

POSIX.1-2008.
BSD.

ISTORIC

SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.
BSD.

ERORI

Există erori de până la 2e-16 în valorile returnate de j0(), j1() și jn() pentru valori ale lui x cuprinse între -8 și 8.

CONSULTAȚI ȘI

y0(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01