Scroll to navigation

iswpunct(3) Library Functions Manual iswpunct(3)

NUME

iswpunct - testează dacă caracterul lat este un semn de punctuație sau un simbol

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

SINOPSIS

#include <wctype.h>
int iswpunct(wint_t wc);

DESCRIERE

Funcția iswpunct() este echivalentul în caractere late al funcției ispunct(3). Aceasta testează dacă wc este un caracter lat care aparține clasei de caractere late „punct”.

Clasa de caractere late „punct” este o subclasă a clasei de caractere late „graf” și, prin urmare, este, de asemenea, o subclasă a clasei de caractere late „print”.

Clasa de caractere late „punct” este disjunsă din clasa de caractere late „alnum” și, prin urmare, este disjunsă și din subclasele sale „alpha”, „upper”, „lower”, „digit”, „xdigit”.

Fiind o subclasă a clasei de caractere late „print”, clasa de caractere late „punct” este disjunsă din clasa de caractere late „cntrl”.

Fiind o subclasă a clasei de caractere late „graph”, clasa de caractere late „punct” este disjunsă din clasa de caractere late „space” și din subclasa sa „blank”.

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția iswpunct() returnează un rezultat diferit de zero dacă wc este un caracter lat care aparține clasei de caractere late „punct”. În caz contrar, returnează zero.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
iswpunct() Siguranța firelor MT-Safe locale

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99.

NOTE

Comportamentul lui iswpunct() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

Numele acestei funcții este greșit atunci când este vorba de caractere Unicode, deoarece clasa de caractere late „punct” conține atât caractere de punctuație, cât și caractere simbolice (matematice, monetare etc.).

CONSULTAȚI ȘI

ispunct(3), iswctype(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)