Scroll to navigation

iswalnum(3) Library Functions Manual iswalnum(3)

NUME

iswalnum - test pentru caracterul alfanumeric lat

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <wctype.h>
int iswalnum(wint_t wc);

DESCRIERE

Funcția iswalnum() este echivalentul în caractere late al funcției isalnum(3). Aceasta testează dacă wc este un caracter lat care aparține clasei de caractere late „alnum”.

Clasa de caractere late „alnum” este o subclasă a clasei de caractere late „graph” și, prin urmare, este, de asemenea, o subclasă a clasei de caractere late „print”.

Fiind o subclasă a clasei de caractere late „print”, clasa de caractere late „alnum” este disjunsă din clasa de caractere late „cntrl”.

Fiind o subclasă a clasei de caractere largi „graph”, clasa de caractere largi „alnum” este disjunsă din clasa de caractere late „space” și din subclasa sa „blank”.

Clasa de caractere late „alnum” este disjunsă din clasa de caractere late „punct”.

Clasa de caractere late „alnum” este uniunea dintre clasele de caractere late „alpha” și „digit”. Ca atare, conține, de asemenea, clasa de caractere late „xdigit”.

Clasa de caractere late „alnum” conține întotdeauna cel puțin literele de la 'A' la 'Z', de la 'a' la 'z' și cifrele de la '0' la '9'.

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția iswalnum() returnează un rezultat diferit de zero dacă wc este un caracter lat care aparține clasei de caractere late „alnum”. În caz contrar, returnează zero.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
iswalnum() Siguranța firelor MT-Safe locale

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99.

NOTE

Comportamentul lui iswalnumr() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

CONSULTAȚI ȘI

isalnum(3), iswctype(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01