Scroll to navigation

ISO_8859-1(7) Miscellaneous Information Manual ISO_8859-1(7)

NUME

iso_8859-1 - ISO/IEC 8859-1 character set encoded in octal, decimal, and hexadecimal

DESCRIERE

The ISO/IEC 8859 standard includes several 8-bit extensions to the ASCII character set (also known as ISO/IEC 646-IRV). ISO/IEC 8859-1 encodes the characters used in many West European languages.

ISO/IEC 8859 alphabets

The full set of ISO/IEC 8859 alphabets includes:

ISO/IEC 8859-1 Limbi vest-europene (Latin-1)
ISO/IEC 8859-2 Limbi din Europa Centrală și de Est ( Latin-2)
ISO/IEC 8859-3 Limbi din Europa de Sud-Est și limbi diverse (Latin-3)
ISO/IEC 8859-4 Limbi scandinave/baltice (Latin-4)
ISO/IEC 8859-5 Latină/Cirilică
ISO/IEC 8859-6 Latină/Arabă
ISO/IEC 8859-7 Latină/Greacă
ISO/IEC 8859-8 Latină/Ebraică
ISO/IEC 8859-9 Modificarea Latin-1 pentru turcă (Latin-5)
ISO/IEC 8859-10 Limbile laponă/nordică/eschimosă (Latin-6)
ISO/IEC 8859-11 Latină/Thailandeză
ISO/IEC 8859-13 Limbi baltice (Latin-7)
ISO/IEC 8859-14 Celtic (Latin-8)
ISO/IEC 8859-15 Limbi vest-europene (Latin-9)
ISO/IEC 8859-16 Română (Latin-10)

ISO/IEC 8859-1 characters

The following table displays the characters in ISO/IEC 8859-1 that are printable and unlisted in the ascii(7) manual page.

Oct. Zec. Hex. Caracter Descriere
240 160 A0   SPAȚIU FĂRĂ ÎNTRERUPERI
241 161 A1 ¡ SEMNUL EXCLAMĂRII INVERSAT
242 162 A2 ¢ SIMBOLUL DE CENT
243 163 A3 £ SIMBOLUL LIREI STERLINE
244 164 A4 ¤ SIMBOLUL VALUTAR
245 165 A5 ¥ SIMBOLUL DE YEN
246 166 A6 ¦ BARĂ ÎNTRERUPTĂ
247 167 A7 § SEMNUL DE SECȚIUNE (PARAGRAF)
250 168 A8 ¨ DIEREZĂ
251 169 A9 © SIMBOLUL DE DREPTURI DE AUTOR
252 170 AA ª INDICATOR ORDINAL FEMININ
253 171 AB « GHILIMELE DUBLE UNGHIULARE STÂNGA
254 172 AC ¬ SEMNUL DE NEGARE
255 173 AD ­ SEPARATOR FLEXIBIL
256 174 AE ® SIMBOLUL DE MARCĂ ÎNREGISTRATĂ
257 175 AF ¯ MACRON
260 176 B0 ° SIMBOLUL DE GRAD
261 177 B1 ± SEMNUL PLUS-MINUS
262 178 B2 ² EXPONENT DOI
263 179 B3 ³ EXPONENT TREI
264 180 B4 ´ ACCENT ACUT
265 181 B5 µ SIMBOLUL MICRO
266 182 B6 SIMBOLUL DE PARAGRAF
267 183 B7 · PUNCT MEDIU
270 184 B8 ¸ SEDILĂ
271 185 B9 ¹ EXPONENT UNU
272 186 BA º INDICATOR ORDINAL MASCULIN
273 187 BB » GHILIMELE DUBLE UNGHIULARE DREAPTA
274 188 BC ¼ FRACȚIE ORDINARĂ UN SFERT
275 189 BD ½ FRACȚIE ORDINARĂ O JUMĂTATE
276 190 BE ¾ FRACȚIE ORDINARĂ TREI SFERTURI
277 191 BF ¿ SEMNUL ÎNTREBĂRII INVERSAT
300 192 C0 À LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ A CU ACCENT GRAV
301 193 C1 Á LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ A CU ACCENT ACUT
302 194 C2 Â LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ A CU ACCENT CIRCUMFLEX
303 195 C3 Ã LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ A CU TILDĂ
304 196 C4 Ä LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ A CU DIEREZĂ
305 197 C5 Å LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ A CU INEL DEASUPRA
306 198 C6 Æ LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ AE
307 199 C7 Ç LITERA LATINĂ MAJUSCULĂ C CU SEDILĂ
310 200 C8 È LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ E CU ACCENT GRAV
311 201 C9 É LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ E CU ACCENT ACUT
312 202 CA Ê LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ E CU ACCENT CIRCUMFLEX
313 203 CB Ë LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ E CU DIEREZĂ
314 204 CC Ì LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ I CU ACCENT GRAV
315 205 CD Í LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ I CU ACCENT ACUT
316 206 CE Î LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ I CU ACCENT CIRCUMFLEX
317 207 CF Ï LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ I CU DIEREZĂ
320 208 D0 Ð LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ ETH
321 209 D1 Ñ LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ N CU TILDĂ
322 210 D2 Ò LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ O CU ACCENT GRAV
323 211 D3 Ó LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ O CU ACCENT ACUT
324 212 D4 Ô LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ O CU ACCENT CIRCUMFLEX
325 213 D5 Õ LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ O CU TILDĂ
326 214 D6 Ö LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ O CU DIEREZĂ
327 215 D7 × SEMNUL DE ÎNMULȚIRE
330 216 D8 Ø LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ O BARATĂ
331 217 D9 Ù LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ U CU ACCENT GRAV
332 218 DA Ú LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ U CU ACCENT ACUT
333 219 DB Û LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ U CU ACCENT CIRCUMFLEX
334 220 DC Ü LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ U CU DIEREZĂ
335 221 DD Ý LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ Y CU ACCENT ACUT
336 222 DE Þ LITERA MAJUSCULĂ LATINĂ THORN
337 223 DF ß LITERĂ MINUSCULĂ LATINĂ S GRAV
340 224 E0 à LITERA MINUSCULĂ LATINĂ A CU ACCENT GRAV
341 225 E1 á LITERA MINUSCULĂ LATINĂ A CU ACCENT ACUT
342 226 E2 â LITERA MINUSCULĂ LATINĂ A CU ACCENT CIRCUMFLEX
343 227 E3 ã LITERA MINUSCULĂ LATINĂ A CU TILDĂ
344 228 E4 ä LITERA MINUSCULĂ LATINĂ A CU DIEREZĂ
345 229 E5 å LITERA MINUSCULĂ LATINĂ A CU INEL DEASUPRA
346 230 E6 æ LITERA MINUSCULĂ LATINĂ AE
347 231 E7 ç LITERA LATINĂ MINUSCULĂ C CU SEDILĂ
350 232 E8 è LITERA MINUSCULĂ LATINĂ E CU ACCENT GRAV
351 233 E9 é LITERA MINUSCULĂ LATINĂ E CU ACCENT ACUT
352 234 EA ê LITERA MINUSCULĂ LATINĂ E CU ACCENT CIRCUMFLEX
353 235 EB ë LITERA MINUSCULĂ LATINĂ E CU DIEREZĂ
354 236 EC ì LITERA MINUSCULĂ LATINĂ I CU ACCENT GRAV
355 237 ED í LITERA MINUSCULĂ LATINĂ I CU ACCENT ACUT
356 238 EE î LITERA MINUSCULĂ LATINĂ I CU ACCENT CIRCUMFLEX
357 239 EF ï LITERA MINUSCULĂ LATINĂ I CU DIEREZĂ
360 240 F0 ð LITERA MINUSCULĂ LATINĂ ETH
361 241 F1 ñ LITERA MINUSCULĂ LATINĂ N CU TILDĂ
362 242 F2 ò LITERA MINUSCULĂ LATINĂ O CU ACCENT GRAV
363 243 F3 ó LITERA MINUSCULĂ LATINĂ O CU ACCENT ACUT
364 244 F4 ô LITERA MINUSCULĂ LATINĂ O CU ACCENT CIRCUMFLEX
365 245 F5 õ LITERA MINUSCULĂ LATINĂ O CU TILDĂ
366 246 F6 ö LITERA MINUSCULĂ LATINĂ O CU DIEREZĂ
367 247 F7 ÷ SEMNUL DE ÎMPĂRȚIRE
370 248 F8 ø LITERA MINUSCULĂ LATINĂ O BARATĂ
371 249 F9 ù LITERA MINUSCULĂ LATINĂ U CU ACCENT GRAV
372 250 FA ú LITERA MINUSCULĂ LATINĂ U CU ACCENT ACUT
373 251 FB û LITERA MINUSCULĂ LATINĂ U CU ACCENT CIRCUMFLEX
374 252 FC ü LITERA MINUSCULĂ LATINĂ U CU DIEREZĂ
375 253 FD ý LITERA MINUSCULĂ LATINĂ Y CU ACCENT ACUT
376 254 FE þ LITERA MINUSCULĂ LATINĂ THORN
377 255 FF ÿ LITERA MINUSCULĂ LATINĂ Y CU DIEREZĂ

NOTE

ISO/IEC 8859-1 is also known as Latin-1.

CONSULTAȚI ȘI

ascii(7), charsets(7), cp1252(7), iso_8859-15(7), utf-8(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)