Scroll to navigation

inotify_add_watch(2) System Calls Manual inotify_add_watch(2)

NUME

inotify_add_watch - adaugă o monitorizare la o instanță inotify inițializată

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <sys/inotify.h>
int inotify_add_watch(int fd, const char *nume-rută, uint32_t masca);

DESCRIERE

inotify_add_watch() adaugă o nouă monitorizare sau modifică o monitorizare existentă pentru fișierul a cărui locație este specificată în nume-rută; apelantul trebuie să aibă permisiunea de citire pentru acest fișier. Argumentul fd este un descriptor de fișier care se referă la instanța inotify a cărei listă de monitorizare urmează să fie modificată. Evenimentele care trebuie monitorizate pentru nume-rută sunt specificate în argumentul masca bit-mask. A se vedea inotify(7) pentru o descriere a biților care pot fi definiți în masca.

Un apel reușit la inotify_add_watch() returnează un descriptor de monitorizare unic pentru această instanță inotify, pentru obiectul sistemului de fișiere (nod-i) care corespunde lui nume-rută. În cazul în care obiectul sistemului de fișiere nu a fost monitorizat anterior de către această instanță inotify, atunci descriptorul de monitorizare este alocat recent. În cazul în care obiectul sistemului de fișiere a fost deja monitorizat (poate prin intermediul unei legături diferite către același obiect), se returnează descriptorul pentru monitorizarea existentă.

Descriptorul de monitorizare este returnat de către citirile read(2) ulterioare din descriptorul de fișier inotify. Aceste citiri preiau structurile inotify_event (a se vedea inotify(7)) care indică evenimentele din sistemul de fișiere; descriptorul de ceas din această structură identifică obiectul pentru care a avut loc evenimentul.

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, inotify_add_watch() returnează un descriptor de monitorizare (un număr întreg nenegativ). În caz de eroare, se returnează -1, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

ERORI-IEȘIRE

Nu este permis accesul de citire la fișierul dat.
Descriptorul de fișier dat nu este valid.
masca conține IN_MASK_CREATE, iar nume-rută se referă la un fișier care este deja monitorizat de același fd.
nume-rută indică în afara spațiului de adrese accesibil procesului.
Masca de eveniment dată nu conține evenimente valide; sau masca conține atât IN_MASK_ADD, cât și IN_MASK_CREATE; sau fd nu este un descriptor de fișier inotify.
nume-rută este prea lung.
O componentă de director din nume-rută nu există sau este o legătură simbolică incertă.
Nu a fost disponibilă suficientă memorie pentru nucleu.
Limita utilizatorului privind numărul total de monitorizări inotify a fost atinsă sau nucleul nu a reușit să aloce o resursă necesară.
masca conține IN_ONLYDIR, iar nume-rută nu este un director.

STANDARDE

Linux.

ISTORIC

Linux 2.6.13.

EXEMPLE

A se vedea inotify(7).

CONSULTAȚI ȘI

inotify_init(2), inotify_rm_watch(2), inotify(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

30 martie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01