Scroll to navigation

euidaccess(3) Library Functions Manual euidaccess(3)

NUME

euidaccess, eaccess - verifica permisiunile utilizatorului efectiv pentru un fișier

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#define _GNU_SOURCE             /* Consultați feature_test_macros(7) */
#include <unistd.h>
int euidaccess(const char *pathname, int mode);
int eaccess(const char *pathname, int mode);

DESCRIERE

Precum access(2), euidaccess() verifică permisiunile și existența fișierului identificat de argumentul său pathname. Cu toate acestea, în timp ce access(2) efectuează verificări utilizând identificatorii reali de utilizator și de grup ai procesului, euidaccess() utilizează identificatorii efectivi.

mode este o mască formată din unul sau mai multe dintre R_OK, W_OK, X_OK și F_OK, cu aceleași semnificații ca și pentru acces(2).

eaccess() este un sinonim pentru euidaccess(), oferit pentru compatibilitate cu alte sisteme.

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes (toate permisiunile solicitate sunt acordate), se returnează zero. În caz de eroare (cel puțin un bit din mode a cerut o permisiune care este refuzată sau a apărut o altă eroare), se returnează -1, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

ERORI-IEȘIRE

Ca și pentru acces(2).

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
euidaccess(), eaccess() Siguranța firelor MT-Safe

VERSIUNI

Alte sisteme au o funcție eaccess().

STANDARDE

Niciunul.

ISTORIC

glibc 2.4.

NOTE

Atenție: Utilizarea acestei funcții pentru a verifica permisiunile unui proces asupra unui fișier înainte de a efectua o operațiune bazată pe aceste informații duce la apariția unor condiții de concurență: permisiunile fișierului se pot schimba între cele două etape. În general, este mai sigur să se încerce doar operațiunea dorită și să se gestioneze orice eroare de permisiune care apare.

Această funcție șterge întotdeauna referințele legăturilor simbolice. Dacă aveți nevoie să verificați permisiunile unei legături simbolice, utilizați faccessat(2) cu indicatoarele AT_EACCESS și AT_SYMLINK_NOFOLLOW.

CONSULTAȚI ȘI

access(2), chmod(2), chown(2), faccessat(2), open(2), setgid(2), setuid(2), stat(2), credentials(7), path_resolution(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01