Scroll to navigation

drand48_r(3) Library Functions Manual drand48_r(3)

NUME

drand48_r, erand48_r, lrand48_r, nrand48_r, mrand48_r, jrand48_r, srand48_r, seed48_r, lcong48_r - generează numere pseudo-aleatorii distribuite uniform în mod reentrant

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <stdlib.h>
int drand48_r(struct drand48_data *restrict buffer,
       double *restrict result);
int erand48_r(unsigned short xsubi[3],
       struct drand48_data *restrict buffer,
       double *restrict result);
int lrand48_r(struct drand48_data *restrict buffer,
       long *restrict result);
int nrand48_r(unsigned short xsubi[3],
       struct drand48_data *restrict buffer,
       long *restrict result);
int mrand48_r(struct drand48_data *restrict buffer,
       long *restrict result);
int jrand48_r(unsigned short xsubi[3],
       struct drand48_data *restrict buffer,
       long *restrict result);
int srand48_r(long int seedval, struct drand48_data *buffer);
int seed48_r(unsigned short seed16v[3], struct drand48_data *buffer);
int lcong48_r(unsigned short param[7], struct drand48_data *buffer);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

Toate funcțiile prezentate mai sus:


/* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

DESCRIERE

Aceste funcții sunt analogii reentranți ai funcțiilor descrise în drand48(3). În loc să modifice starea globală a generatorului aleatoriu, ele utilizează datele furnizate în buffer.

Înainte de prima utilizare, această structură trebuie inițializată, de exemplu, prin umplerea ei cu zerouri sau prin apelarea uneia dintre funcțiile srand48_r(), seed48_r(), lcong48_r() sau lcong48_r().

VALOAREA RETURNATĂ

Valoarea de returnare este 0.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
drand48_r(), erand48_r(), lrand48_r(), nrand48_r(), mrand48_r(), jrand48_r(), srand48_r(), seed48_r(), lcong48_r() Siguranța firelor MT-Safe race:buffer

STANDARDE

GNU.

CONSULTAȚI ȘI

drand48(3), rand(3), random(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01