Scroll to navigation

copysign(3) Library Functions Manual copysign(3)

NUME

copysign, copysignf, copysignl - copiază semnul unui număr

BIBLIOTECA

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

REZUMAT

#include <math.h>
double copysign(double x, double y);
float copysignf(float x, float y);
long double copysignl(long double x, long double y);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

copysign(), copysignf(), copysignl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

DESCRIERE

Aceste funcții returnează o valoare a cărei valoare absolută se potrivește cu cea din x, dar al cărei bit de semn se potrivește cu cel din y.

De exemplu, copysign(42.0, -1.0) și copysign(-42.0, -1.0) returnează ambele -42.0.

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, aceste funcții returnează o valoare a cărei mărime este preluată din x și al cărei semn este preluat din y.

Dacă x este un NaN (Not a Number), se returnează un NaN cu bitul de semn al lui y.

ERORI-IEȘIRE

Nu apar erori.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
copysign(), copysignf(), copysignl() Siguranța firelor MT-Safe

VERSIUNI

Pe arhitecturile în care formatele cu virgulă mobilă nu sunt conforme cu IEEE 754, aceste funcții pot trata un zero negativ ca fiind pozitiv.

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

Această funcție este definită în IEC 559 (și în apendicele cu funcțiile recomandate din IEEE 754/IEEE 854).

ISTORIC

C99, POSIX.1-2001, 4.3BSD.

CONSULTAȚI ȘI

signbit(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01