Scroll to navigation

CHATTR(1) General Commands Manual CHATTR(1)

NUME

chattr - modifică atributele fișierelor pe un sistem de fișiere Linux

REZUMAT

chattr [ -RVf ] [ -v versiune ] [ -p proiect ] [ mod ] fișiere...

DESCRIERE

chattr modifică atributele fișierelor pe un sistem de fișiere Linux.

Formatul unui mod simbolic este: +-=[aAcCdDeFijmPsStTux].

Operatorul „+” face ca atributele selectate să fie adăugate la atributele existente ale fișierelor; „-” face ca acestea să fie eliminate; și „=” face ca acestea să fie singurele atribute pe care le au fișierele.

Literele „aAcCdDeFijmPsStTux” selectează noile atribute pentru fișiere: numai adăugare (a), fără actualizări ale datei de acces „atime” (A), comprimat (c), fără copie la scriere ( C), fără descărcare (d), actualizări de directoare sincrone (D), format extent (e), căutări de director care nu țin cont de diferența dintre majuscule/minuscule (F), imuabile (i ), jurnalizarea datelor (j), nu se comprimă (m), ierarhia proiectului (P), ștergere sigură (s), actualizări sincrone (S), fără îmbinare a sfârșitului fișierelor (t), partea de sus a ierarhiei directoarelor (T), de neșters (u) și acces direct pentru fișiere (x).

Următoarele atribute sunt numai pentru citire și pot fi enumerate de lsattr(1), dar nu pot fi modificate de «chattr»: criptat (E), director indexat (I), date în linie (N) și verity (V).

Nu toate fanioanele sunt acceptate sau utilizate de toate sistemele de fișiere; consultați paginile de manual specifice sistemului de fișiere, cum ar fi btrfs(5), ext4(5), mkfs.f2fs(8) și xfs(5) pentru mai multe detalii specifice sistemului de fișiere.

OPȚIUNI

Modifică în mod recurent atributele directoarelor și conținutul acestora.
Îi indică lui «chattr» să producă o ieșire descriptivă și afișează versiunea programului.
Suprimă majoritatea mesajelor de eroare.
Stabilește numărul de versiune/generare al fișierului.
Stabilește numărul de proiect al fișierului.

ATRIBUTE

Un fișier cu atributul „a” definit poate fi deschis numai în modul „adăugare” pentru scriere. Numai superutilizatorul sau un proces care posedă capacitatea CAP_LINUX_IMMUTABLE poate defini sau șterge acest atribut.
Atunci când un fișier cu atributul „A” este accesat, înregistrarea datei de acces „atime” a acestuia nu este modificată. Astfel, se evită o anumită cantitate de In/Ieș pe disc pentru sistemele laptop.
Un fișier cu atributul „c” definit este comprimat automat pe disc de către nucleu. O citire din acest fișier returnează date necomprimate. O scriere în acest fișier comprimă datele înainte de a le stoca pe disc. Notă: asigurați-vă că ați citit secțiunea privind erorile și limitările de la sfârșitul acestui document. Notă: Pentru btrfs, dacă este definit fanionul „c”, atunci fanionul „C” nu poate fi definit. De asemenea, intră în conflict cu opțiunea de montare btrfs „nodatasum”.
Un fișier cu atributul „C” definit nu va fi supus actualizărilor de tip copiere la scriere „copy-on-write”. Acest fanion este acceptat numai pe sistemele de fișiere care efectuează copierea la scriere. Notă: Pentru btrfs, fanionul „C” trebuie să fie activat în cazul fișierelor noi sau goale. Dacă este activat pe un fișier care are deja blocuri de date, nu se știe când blocurile atribuite fișierului vor fi complet stabile. Dacă fanionul „C” este activat pe un director, acesta nu va avea niciun efect asupra directorului, dar noile fișiere create în acel director vor avea atributul No_COW activat. Dacă este activat fanionul „C”, atunci fanionul „c” nu poate fi activat.
Un fișier cu atributul „d” definit nu este un candidat pentru copierea de rezervă atunci când se execută programul dump(8).
Atunci când un director cu atributul „D” definit este modificat, modificările sunt scrise în mod sincron pe disc; acest lucru este echivalent cu opțiunea de montare „dirsync” aplicată la un subset de fișiere.
Atributul „e” indică faptul că fișierul utilizează „extents” pentru cartografierea blocurilor de pe disc. Acesta nu poate fi eliminat folosind chattr(1).
Un fișier, un director sau o legătură simbolică cu atributul „E” definit este criptată de sistemul de fișiere. Acest atribut nu poate fi definit sau eliminat folosind chattr(1), deși poate fi afișat de lsattr(1).
Un director cu atributul „F” definit indică faptul că toate căutările de rute în interiorul directorului respectiv se fac fără a ține seama de majuscule și minuscule. Acest atribut poate fi modificat numai în directoare goale pe sisteme de fișiere cu funcția de majuscule și minuscule „casefold” activată.
Un fișier cu atributul „i” nu poate fi modificat: nu poate fi șters sau redenumit, nu poate fi creată nicio legătură către acest fișier, majoritatea metadatelor din fișier nu pot fi modificate, iar fișierul nu poate fi deschis în modul de scriere. Numai superutilizatorul sau un proces care posedă capacitatea CAP_LINUX_IMMUTABLE poate defini sau elimina acest atribut.
Atributul „I” este utilizat de codul htree pentru a indica faptul că un director este indexat folosind arbori cu sume de control. Acesta nu poate fi definit sau eliminat cu chattr(1), deși poate fi afișat cu lsattr(1).
Un fișier cu atributul „j” are toate datele sale scrise în jurnalul ext3 sau ext4 înainte de a fi scrise în fișierul propriu-zis, dacă sistemul de fișiere este montat cu opțiunile „data=ordered” sau „data=writeback” și dacă sistemul de fișiere are un jurnal. În cazul în care sistemul de fișiere este montat cu opțiunea „data=journal”, toate datele din fișier sunt deja înregistrate în jurnal, iar acest atribut nu are niciun efect. Numai superutilizatorul sau un proces care posedă capacitatea CAP_SYS_RESOURCE poate defini sau elimina acest atribut.
Un fișier cu atributul „m” este exclus de la comprimare pe sistemele de fișiere care acceptă comprimarea pe fișier.
Un fișier cu atributul „N” definit indică faptul că fișierul are date stocate în linie, în interiorul nodului-i. Acesta nu poate fi definit sau eliminat cu chattr(1), deși poate fi afișat cu lsattr(1).
Un director cu atributul „P” definit va impune o structură ierarhică pentru ID-urile de proiect. Aceasta înseamnă că fișierele și directoarele create în director vor moșteni codul de proiect al directorului, iar operațiile de redenumire sunt restricționate, astfel încât, atunci când un fișier sau un director este mutat într-un alt director, codurile de proiect trebuie să se potrivească. În plus, o legătură directă cu un fișier poate fi creată numai dacă ID-ul de proiect al fișierului și cel al directorului de destinație corespund.
Atunci când un fișier cu atributul „s” definit este șters, blocurile sale sunt anulate și scrise din nou pe disc. Notă: asigurați-vă că ați citit secțiunea privind erorile și limitările de la sfârșitul acestui document.
Atunci când un fișier cu atributul „S” este modificat, modificările sunt scrise în mod sincron pe disc; acest lucru este echivalent cu opțiunea de montare „sync” aplicată la un subset de fișiere.
Un fișier cu atributul „t” nu va avea un fragment de bloc parțial la sfârșitul fișierului fuzionat cu alte fișiere (pentru acele sisteme de fișiere care acceptă fuziunea de coadă „tail-merging”). Acest lucru este necesar pentru aplicații precum LILO, care citesc direct sistemul de fișiere și care nu înțeleg fișierele cu fuziune de coadă. Notă: În momentul scrierii acestui articol, sistemele de fișiere ext2, ext3 și ext4 nu acceptă fuziunea de coadă.
Un director cu atributul „T” va fi considerat ca fiind în vârful ierarhiilor de directoare în sensul alocatorului de blocuri Orlov. Aceasta este o indicație pentru alocatorul de blocuri utilizat de ext3 și ext4 că subdirectoarele din acest director nu sunt legate între ele și, prin urmare, ar trebui să fie separate în scopul alocării. De exemplu, este o idee foarte bună să definiți atributul „T” pentru directorul „/home”, astfel încât „/home/adrian” și „/home/maria” să fie plasate în grupuri de blocuri separate. În cazul directoarelor în care acest atribut nu este definit, alocatorul de blocuri Orlov va încerca să grupeze subdirectoarele mai aproape unele de altele, atunci când este posibil.
Atunci când un fișier cu atributul „u” definit este șters, conținutul său este salvat. Acest lucru permite utilizatorului să ceară anularea ștergerii. Notă: asigurați-vă că ați citit secțiunea privind erorile și limitările de la sfârșitul acestui document.
Un fișier cu „x” solicită utilizarea modului de acces direct (dax), în cazul în care nucleul acceptă DAX. Acest lucru poate fi anulat prin opțiunea de montare „dax=never”. Pentru mai multe informații, consultați documentația nucleului pentru dax: <https://www.kernel.org/doc/html/latest/filesystems/dax.html>.
În cazul în care atributul este definit pentru un director existent, acesta va fi moștenit de toate fișierele și subdirectoarele care sunt create ulterior în directorul respectiv. În cazul în care un director existent conținea anumite fișiere și subdirectoare, modificarea atributului în directorul părinte nu modifică atributele acestor fișiere și subdirectoare.
Un fișier cu atributul „V” are activată funcția fs-verity. Acesta nu poate fi scris, iar sistemul de fișiere va verifica automat toate datele citite din el în raport cu un algoritm criptografic care acoperă întregul conținut al fișierului, de exemplu, prin intermediul unui arbore Merkle. Acest lucru face posibilă autentificarea eficientă a fișierului. Acest atribut nu poate fi definit sau eliminat cu ajutorul chattr(1), deși poate fi afișat cu ajutorul lsattr(1).

AUTOR

chattr a fost scris de Remy Card <Remy.Card@linux.org>. În prezent, este întreținut de Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.

ERORI ȘI LIMITĂRI

Atributele „c”, „s” și „u” nu sunt onorate de sistemele de fișiere ext2, ext3 și ext4, așa cum sunt implementate în nucleele Linux din linia principală actuală. Stabilirea atributelor „a” și „i” nu va afecta capacitatea de a scrie în descriptorii de fișiere deja existenți.

Opțiunea „j” este utilă numai pentru sistemele de fișiere ext3 și ext4.

Opțiunea „D” este utilă numai pe nucleul Linux 2.5.19 și ulterior.

DISPONIBILITATE

chattr face parte din pachetul „e2fsprogs” și este disponibil la http://e2fsprogs.sourceforge.net.

CONSULTAȚI ȘI

lsattr(1), btrfs(5), ext4(5), mkfs.f2fs(8), xfs(5).

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

februarie 2023 E2fsprogs versiunea 1.47.0