Scroll to navigation

canonicalize_file_name(3) Library Functions Manual canonicalize_file_name(3)

NUME

canonicalize_file_name - returnează numele de rută absolut canonicalizat

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

SINOPSIS

#define _GNU_SOURCE         /* Consultați feature_test_macros(7) */
#include <stdlib.h>
char *canonicalize_file_name(const char *ruta);

DESCRIERE

Funcția canonicalize_file_name() returnează un șir de caractere cu terminație nulă care conține numele de rută absolut canonizat corespunzător rutei. În șirul returnat, legăturile simbolice sunt rezolvate, la fel ca și componentele numelui de rută . și ... Caracterele de bară oblică consecutive (/) sunt înlocuite cu o singură bară oblică.

Șirul returnat este alocat dinamic de către canonicalize_file_name(), iar apelantul trebuie să elimine alocarea acestuia cu free(3) atunci când nu mai este necesar.

Apelul canonicalize_file_name(ruta) este echivalent cu apelul:


realpath(ruta, NULL);

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, canonicalize_file_name() returnează un șir care se termină cu null. În caz de eroare (de exemplu, o componentă a numelui de rută nu poate fi citită sau nu există), canonicalize_file_name() returnează NULL și configurează errno pentru a indica eroarea.

ERORI-IEȘIRE

A se vedea realpath(3).

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
canonicalize_file_name() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

GNU.

CONSULTAȚI ȘI

readlink(2), realpath(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)