Scroll to navigation

cacosh(3) Library Functions Manual cacosh(3)

NUME

cacosh, cacoshf, cacoshl - cosinus de arc hiperbolic complex

BIBLIOTECA

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

REZUMAT

#include <complex.h>
double complex cacosh(double complex z);
float complex cacoshf(float complex z);
long double complex cacoshl(long double complex z);

DESCRIERE

Aceste funcții calculează cosinusul arcului hiperbolic complex al lui z. Dacă y = cacosh(z), atunci z = ccosh(y). Partea imaginară a lui y se alege în intervalul [-pi,pi]. Partea reală a lui y este aleasă ca fiind negativă.

Una dintre ele este:


cacosh(z) = 2 * clog(csqrt((z + 1) / 2) + csqrt((z - 1) / 2))

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
cacosh(), cacoshf(), cacoshl() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

C99, POSIX.1-2001. glibc 2.1.

EXEMPLE

/* Editare legături cu „-lm” */
#include <complex.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{

double complex z, c, f;
if (argc != 3) {
fprintf(stderr, "Utilizare: %s <real> <imag>\n", argv[0]);
exit(EXIT_FAILURE);
}
z = atof(argv[1]) + atof(argv[2]) * I;
c = cacosh(z);
printf("cacosh() = %6.3f %6.3f*i\n", creal(c), cimag(c));
f = 2 * clog(csqrt((z + 1)/2) + csqrt((z - 1)/2));
printf("formula = %6.3f %6.3f*i\n", creal(f), cimag(f));
exit(EXIT_SUCCESS); }

CONSULTAȚI ȘI

acosh(3), cabs(3), ccosh(3), cimag(3), complex(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01