Scroll to navigation

asprintf(3) Library Functions Manual asprintf(3)

NUME

asprintf, vasprintf, vasprintf - imprimă în șirul alocat

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#define _GNU_SOURCE     /* A se vedea feature_test_macros(7) */
#include <stdio.h>
int asprintf(char **restrict strp, const char *restrict fmt, ...);
int vasprintf(char **restrict strp, const char *restrict fmt,
       va_list ap);

DESCRIERE

Funcțiile asprintf() și vasprintf() sunt analogii ale funcțiilor sprintf(3) și vsprintf(3), cu excepția faptului că acestea alocă un șir de caractere suficient de mare pentru a conține ieșirea, inclusiv octetul null de terminare ('\0'), și returnează un indicator la acesta prin intermediul primului argument. Acest indicator trebuie transmis la free(3) pentru a elibera spațiul de stocare alocat atunci când nu mai este necesar.

VALOAREA RETURNATĂ

Atunci când se finalizează cu succes, aceste funcții returnează numărul de octeți imprimați, la fel ca sprintf(3). Dacă alocarea memoriei nu a fost posibilă sau dacă apare o altă eroare, aceste funcții returnează -1, iar conținutul lui strp este nedefinit.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
asprintf(), vasprintf() Siguranța firelor MT-Safe locale

VERSIUNI

Implementarea FreeBSD stabilește strp la NULL în caz de eroare.

STANDARDE

GNU, BSD.

CONSULTAȚI ȘI

free(3), malloc(3), printf(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01