Scroll to navigation

abs(3) Library Functions Manual abs(3)

NUME

abs, labs, llabs, imaxabs - calculează valoarea absolută a unui număr întreg

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <stdlib.h>
int abs(int j);
long labs(long j);
long long llabs(long long j);
#include <inttypes.h>
intmax_t imaxabs(intmax_t j);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

llabs():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

DESCRIERE

Funcția abs() calculează valoarea absolută a argumentului întreg j. Funcțiile labs(), llabs() și imaxabs() calculează valoarea absolută a argumentului j de tipul de număr întreg corespunzător funcției.

VALOAREA RETURNATĂ

Returnează valoarea absolută a argumentului întreg, de tipul de număr întreg corespunzător funcției.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
abs(), labs(), llabs(), imaxabs() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99, SVr4, 4.3BSD.

C89 include doar funcțiile abs() și labs(); funcțiile llabs() și imaxabs() au fost adăugate în C99.

NOTE

Încercarea de a obține valoarea absolută a celui mai negativ număr întreg nu este definită.

Funcția llabs() este inclusă începând cu glibc 2.0. Funcția imaxabs() este inclusă începând cu glibc 2.1.1.

Pentru ca llabs() să fie declarată, este posibil să fie necesar să se definească _ISOC99_SOURCE sau _ISOC9X_SOURCE (în funcție de versiunea de glibc) înainte de a include orice antet standard.

În mod implicit, GCC gestionează abs(), labs() și (începând cu GCC 3.0) llabs() și imaxabs() ca funcții integrate.

CONSULTAȚI ȘI

cabs(3), ceil(3), fabs(3), floor(3), rint(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01