Scroll to navigation

toascii(3) Library Functions Manual toascii(3)

NAZWA

toascii - przekształca znak na ASCII

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <ctype.h>
[[deprecated]] int toascii(int c);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

toascii():


_XOPEN_SOURCE
|| /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS

toascii() przekształca, przez wyzerowanie najbardziej znaczących bitów, c na 7-bitową wartość typu unsigned char, która należy do zestawu znaków ASCII.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracana jest wartość przekształconego znaku.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
toascii() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

POSIX.1-2008.

HISTORIA

SVr4, BSD, POSIX.1-2001. Obsolete in POSIX.1-2008, noting that it cannot be used portably in a localized application.

USTERKI

Wiele osób będzie niezadowolonych, jeśli użyje się tej funkcji. Przekształca ona litery akcentowane na przypadkowe znaki.

ZOBACZ TAKŻE

isascii(3), tolower(3), toupper(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01