Scroll to navigation

mtype(1) General Commands Manual mtype(1)

Nazwa

mtype - wyświetla zawartość pliku MSDOS

OSTRZEŻENIE

Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na końcu strony.

opis

Polecenie mtype wyświetla zawartość podanego pliku MS-DOS. Ma następującą składnię:

mtype [-ts] plikmsdos [ plikimsdos... ]

Mtype wyświetla podany plik MS-DOS na ekranie.

Oprócz standardowych opcji, mtype posiada następujące:

Przeglądanie pliku tekstowego. mtype zamienia źródłowe sekwencje końca linii: właściwy dla DOS powrót karetki/wysuw linii (CRLF) na pojedynczy wysuw linii (LF) używany w Uniksie.
Obcina ósmy bit w danych.

W przeciwieństwie do polecenia TYPE DOSu, mtype pozwala na użycie wielu argumentów.

mtype zwraca 0 w przypadku powodzenia, 1 przy całkowitym niepowodzeniu, 2 przy częściowym.

Do ustawienia urządzenia i bieżącego katalogu roboczego (w odniesieniu do DOSu) można użyć mcd. Domyślnym jest A:\.

ZOBACZ TAKŻE

Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak przeglądać dokumentację w tym formacie.

*   
Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając poniższe polecenia:


./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:


./configure; make html

Już utworzone wersje html można znaleźć na stronie `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy uruchomić:


./configure; make info

Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w formacie info.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

21 marca 2023 mtools-4.0.43