Scroll to navigation

SHA256SUM(1) Brukerkommandoer SHA256SUM(1)

NAVN

sha256sum - compute and check SHA256 message digest

OVERSIKT

sha256sum [VALG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Skriv ut eller kontroller SHA256- (256-bit-) -kontrollsummer.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Les i binærmodus.
Les kontrollsummer fra FILEne, og kontroller dem.
Lag en kontrollsum i BSD-stil.
Les i tekstmodus (standard).
Avslutt hver linje med NUL i stedet for ny linje og slå av skiftetegn for filnavn.

Følgende fem valg er bare nyttige ved sjekk av kontrollsummer:

Ikke avslutt eller gi feilkode ved manglende fil.
Ikke skriv ut OK for hver fil som blir kontrollert.
Ikke skriv ut noen ting (bruk statuskoder i stedet).
Avslutt med feilkode ved feilformaterte sjekksumlinjer.
Advar mot feilformaterte kontrollsumlinjer.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Summene beregnes som beskrevet i FIPS-180-2. Ved kontroll bør inndata bestå av tidligere utdata fra programmet. Standard prosedyre er at programmet skriver ut en linje med kontrollsum, mellomrom, et tegn som indikerer lesemodus («*» betyr binær, mellomrom betyr tekst) og et filnavn per FIL.

Det er ingen praktisk forskjell på binær modus og tekstmodus på GNU-systemer.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Ulrich Drepper, Scott Miller og David Madore.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

cksum(1)

Fullstendig dokumentasjon:<https://www.gnu.org/software/coreutils/sha256sum>
eller lokalt: info '(coreutils) sha2 utilities'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2024 GNU coreutils 9.5